V chebské galerijní kavárně představí  dílo Vasilije Perova

V Chebské GAVU přichystali další z poutavých přednášek. Tentokrát se přítomní dozvědí  od Julie Jančárkové zajímavosti o Malíři smutku Vasilii Perovi (1833-1882). Akce se uskuteční ve středu 22. března od 17 hodin v galerijní kavárně.

Foto: Archiv organizátorů

Tato přednáška je věnována významnému umělci, který měl velké sociální cítění pro nespravedlnost. Od doby studia se tématy jeho děl staly příběhy z životů chudších vrstev obyvatelstva. Přítomní se podívají např., na kněze, sedícího v letní zahradě u chutného čaje a uvidíme, jak jeho služka hrubě odstrkuje slepého žebráka, někdejšího hrdinu Krymské války. Nebo jiný příběh – noc, studená, úplně ledová zima, u městské fontánky stojí fronty chudých a špatně oblečených lidí včetně dětí, přišli pro vodu. Jak to vlastně bylo s pitnou vodou v Moskvě v 60. a 70. letech 19. století? Proč je zobrazena noc? Dozvědí se o reáliích tehdejšího života a zhlédnou i podobizny, vytvořené Perovem. Jedním ze zobrazených je např., Vladimir Daľ  – doktor a autor významného slovníku. Byl to on, kdo dostal od smrtelně zraněného a umírajícího Alexandra Sergejeviče Puškina jeho prsten se smaragdem – talisman. Přednáška obsahuje velké množství ilustrativního materiálu.

Vstupné na přednášku: 70 Kč / členové klubu zdarma.