Karlovarský kraj připravil návrh revitalizace areálu u Svatošských skal

Karlovarský kraj plánuje zatraktivnění prostoru volnočasového areálu u Svatošských skal. Postupně by místo mohlo nabídnout sportovně rekreační vyžití a zázemí pro rodiny s dětmi, sportovní kluby a další návštěvníky. Důraz bude kladen na udržitelný rozvoj prostoru. Současně by se měla zlepšit dostupnost areálu zejména pro pěší a cyklisty. Připravena je přednáška, kde se s návrhem bude moci seznámit široká veřejnost.

Foto: VID

​Karlovarský kraj připravit návrh Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály, která by určila podobu, koncepci a možnost budoucího směřování tohoto hodnotného území. Zveme proto všechny zájemce na veřejnou konzultaci, kde bude představen návrh studie, a to dne 7. března od 16 hodin, v malém sále Kulturního domu Dvorana Loket. Přijďte s námi o návrhu diskutovat a sdělit nám své podněty.

Studii představí její autoři, architekti Zdeněk Pech a Matěj Šebek.

Úkolem kraje je revitalizovat a postupnými investicemi zkvalitňovat majetek ve vlastnictví tak, aby se stal ideálním místem pro sport, relaxaci a zábavu a kde lidé budou mít veškeré sociální zázemí a kvalitní služby. V této chvíli se areál potýká se špatnou kvalitou vody a technické infrastruktury, vázne likvidace splaškových vod, a navíc je využita jen jedna třetina území.

Podněty a připomínky  ke studii je možné zasílat nejdéle do 21. března, a to prostřednictvím elektronického formuláře či písemně, dle instrukcí uvedených na krajském webu, kde je umístěna také samotná studie.

Zdroj: KÚKK