Německo-česká výstava v Mähringu mapuje historii těžby uranu na obou stranách hranice

Před 40 lety skončilo hledání uranu v obci Mähring nedaleko Broumova. Průzkumné šachty „Wäldel“ a „Höhenstein“ na hraničním hřebeni Hornofalckého lesa byly uzavřeny v roce 1983; naděje na velká ložiska uranu se nenaplnily. Na počátku 70. let 20. století provozovala společnost ze Schwarzwaldu důl u Mähringu z pověření soukromé společnosti s ručením omezeným Gewerkschaft Brunhilde z Dolního Saska. Poté, co byl důl mezitím uzavřen, byly práce v roce 1977 obnoveny a přibyla druhá lokalita u sousední obce Poppenreuth. V každém z obou dolů pracovalo ve dvou směnách celkem asi 40 horníků a šachta Mähring byla hluboká přes 300 metrů. Obohacení uranu v hornině však bylo nakonec pro těžbu příliš nerentabilní.

Foto: Annette Kraus

Situace za železnou oponou v socialistickém Československu byla jiná. Jen několik set metrů od „Wäldelu“ se nacházel uranový důl Dyleň se dvěma šachtami hlubokými přes 1000 metrů. Patřily k „uranovému podniku Západní Čechy“ se sídlem ve Zadním Chodově, který provozoval i další doly v okolí. Protože se důl Dyleň nacházel v přísně střeženém pohraničním pásmu, které bylo veřejnosti nepřístupné, byli horníci podrobeni přísným kontrolám, pokud jde o jejich politickou „spolehlivost“. Ve třech směnách zde ve dne i v noci pracovalo až 150 lidí a ruda se posílala ke zpracování do Sovětského svazu. Po rozpadu východního bloku skončily i uranové doly v Zadním Chodově, poslední byl uzavřen v roce 1992.

Foto: Annette Kraus

Výstava v Živém muzeu Mähring poprvé přibližuje dobu těžby uranu v našem regionu. Zaměřuje se na vzpomínky horníků na obou stranách hranice. Jaká byla práce v podzemí a na povrchu? Jaké vybavení a stroje byly použity? Jakou roli hrála radiace, ochrana zdraví a životního prostředí? A co tehdy lidé věděli o práci na druhé straně železné opony? Živé muzeum Mähring shromáždilo mnoho předmětů, fotografií a dokumentů. Pocházejí od horníků, z Hornického muzea Planá a Muzea minerálů v Mähringu.

Foto: Annette Kraus

Ve videorozhovorech, které s podporou Centra Bavaria Bohemia v Schönsee vedlo muzejní oddělení IKom Stiftland a které byly opatřeny dvojjazyčnými titulky, vyprávějí němečtí a čeští horníci o svém pobytu v podzemí.

Výstava a rozhovory jsou dvoujazyčné německo-český. Vstup je dobrovolné.

Výstava je otevřena do července 2023, pravidelně dvakrát za měsíc, v lednu 15.01. a 29.01. od 14 do 17 hodin – V těch dnech je i otevřena muzejní kavárna. Další data budou ještě upřesněna v budoucích měsících. Možné jsou i prohlídky dle dohody –  tel. 0049 9639 1898 nebo mailem: weis-bettina@t-online.de

Místo konání:

Gelebtes Museum Mähring

Rathausstraße 98, 95695 Mähring

Horní Falc, Německo

 Annette Kraus, Š. K. Odstrčil