Hejtman Karlovarského kraje vyhlásil 10. ročník výtvarné soutěže pro seniory

 Jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže určené seniorům z Karlovarského kraje s názvem „Věk pro nás není překážkou“ vyhlásil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Cílem soutěže je ukázat, že i v pokročilém věku lze žít aktivně a v rámci umělecké činnosti tvořit hodnotná díla.           

Ilustrační foto Pixabay

„Těší mě, že se tato soutěž, která je mezi seniory velmi oblíbená, dočkala svého 10. ročníku. Účast je každoročně velmi vysoká a vybrat vítěze tak bývá rok od roku těžší. Z každé soutěžní práce cítím, že do ní autor vložil to nejlepší ze svých dovedností
a obrovské nadšení. Soutěž nabízí našim aktivním seniorům nejen porovnání s ostatními, ale také možnost prezentovat jejich dílo na veřejnosti. Jsem velmi rád, že se nám daří naplňovat cíl soutěže a můžeme tak ukázat, kolik šikovných seniorů, kteří se věnují umělecké činnosti, v Karlovarském kraji máme,“ uvedl hejtman Karlovarské kraje Petr Kulhánek.  

Protože se letos jedná o výroční 10. ročník výtvarné soutěže, přinese také jeden bonus v podobě speciální ceny. Ta bude malou oslavou věrnosti a těšit se na ni může autor, jehož práce byly součástí každého ročníku soutěže, a to od jejího prvopočátku.    

Výtvarná soutěž je určena seniorům od 60 let s trvalým pobytem v Karlovarském kraji. Vyhlášeny jsou již tradičně tři kategorie – kresba, malba a grafika, fotografie a ruční práce. Každý soutěžící může přihlásit do výtvarného klání pouze jednu svou práci. Téma není specifikováno. Přihlášené práce nesmí být starší dvou let.  

Výtvarné práce bude hodnotit odborná porota, ve které zasednou profesionálové
z uměleckého oboru. Těmi budou – profesionální fotografka Stanislava Petele, vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech Ivana Sedláčková a ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec. Porota vybere tři vítězná díla v každé kategorii.

Příspěvky do soutěže je možné odevzdávat v termínu 6. 1. – 28. 2. 2023 osobně na krajském úřadě, a to po předchozí domluvě na telefonním čísle 354 222 116. Díla je možné zaslat také poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Jitka Čmoková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Každá soutěžní práce musí být označena názvem, jménem, adresou, telefonním kontaktem a věkem autora.    

Výsledy soutěže budou zveřejněny v březnovém čísle Krajských listů, na krajském webu a sociálních sítích. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční na začátku měsíce dubna, následovat pak bude výstava všech soutěžních prací ve vestibulu krajského úřadu. Soutěžící budou o přesných termínech informováni předem.   

Zdroj: KÚKK