V Aši navázali na tradici. Policisté převzali ocenění

Vitězslav Kokoř, starosta města Aš, ocenil v rámci městského programu prevence kriminality za rok 2022 pětici policistů z obvodního oddělení Aš. Navázal tak na tradici, jelikož uvedené ocenění je místním policistům předáváno již několik let.

Foto: Policie ČR

Při výběru policistů, kteří mají být v rámci tohoto programu oceněni, bylo postupováno zejména dle kritéria přínosu policisty pro bezpečnostní situaci ve městě Aš a proaktivní přístup k řešení trestných činů, přestupků a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

Foto: Policie ČR

Poděkování za svou práci a dárkový koš z rukou starosty Vítězslava Kokoře převzali policisté:

nprap. Zdeněk Krátký – policista skupiny dokumentace, který se významnou měrou podílí na objasňování a zpracování spisů tzv. kyberkriminality, jako stále narůstající formy páchání protiprávního jednání v prostředí počítačových sítí.

Foto: Policie ČR

prap. Jakub Plavnický – policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků.

prap. Aleš Kosík – policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků a dále se významnou měrou podílí na pátrání po hledaných osobách.

nprap. Ladislav Balšánek – policista skupiny dokumentace, který se významnou měrou podílí na zpracování spisů známých  pachatelů zejména ve zkráceném přípravném řízení.

prap. Jan Svoboda – policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků a dále se významnou měrou podílí na pátrání po hledaných osobách.

mjr. Jakub Kopřiva