Cizinci v lese odpalovali pyrotechniku

V uplynulém týdnu řešili strážníci městské policie celkem pět případů v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky. Dvakrát  se jednalo o porušení obecně závazné vyhlášky, která upravuje používání zábavní pyrotechniky v historickém centru města. V dalších třech případech strážníci řešili znečištění veřejného prostranství po použití zábavní pyrotechniky. V těchto třech případech se jednalo vždy o cizí státní příslušníky, kteří pyrotechniku zakoupili na tržnici Svatý Kříž a odpalovali ji v lese. Všechna uvedená protiprávní jednání byla řešena dle platných zákonů ČR.

V souvislosti s touto problematikou bude Městská policie Cheb provádět součinnostní akce s hajnými a mysliveckou stráží.

Městská policie tímto žádá občany i návštěvníky města Chebu, aby zábavní pyrotechniku používali jen povoleným způsobem, místo po sobě vždy uklidili, a aby byli ohleduplní k ostatním lidem, domácím mazlíčkům i volně žijícím zvířatům.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.

Bc. Pavel Janošťák, MBA – ředitel Městské policie Cheb