Mrtvice postihuje i mladé lidi, na vině je především stres a nezdravá životospráva

Cévní mozková příhoda (CMP), neboli mrtvice, je 3třetí nejčastější příčina úmrtí a vůbec nejčastější příčina invalidity osob ve středním a vyšším věku v Česku. Ač je spojována s pokročilejším věkem, může postihnout lidi všech věkových kategorií.

Ilustrační foto Pixabay

CMP je následkem nezdravého životního stylu a zanedbávání účinné prevence. Díky pokročilým léčebným možnostem lze dnes její průběh zvrátit, klíčové je však rozpoznat prvotní příznaky a ihned zavolat lékařskou pomoc. V roce 2021 se s mrtvicí léčilo 65 tisíc pacientů, téměř o tisíc víc než v roce předchozím. VZP na léčbu těchto pacientů vyplácí zhruba 2 miliardy korun ročně. Statistiku vydává VZP v souvislosti se Světovým dnem mrtvice 29. října.

Při cévní mozkové příhodě je narušen průtok krve mozkem. Důvodem je ucpání mozkové cévy krevní sraženinou, nebo její prasknutí s krvácením do mozku. „Včasná lékařská pomoc je proto rozhodující při záchraně života a také odvrácení nesoběstačnosti, chcete-li invalidity. Hrajeme zde opravdu doslova o každou minutu,“ říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP ČR.

Podle aktuálních dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky v roce 2020 zemřelo na mrtvici přes 7,5 tisíce lidí, což je ale dvakrát méně než před 15 lety. Zásadním důvodem tohoto poklesu bylo úspěšné zavedení nových léčebných postupů které, pokud jsou nasazeny včas, umožňují rychlé zprůchodnění tepny a obnovení průtoku krve mozkem.

K zásadnímu zvratu k lepšímu v prognóze pacientů s CMP došlo díky zlepšení organizace péče. Byla vytvořena tzv. iktová centra (pozn.: „Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče“ a „Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem“), která mají možnost okamžité diagnostiky a nejmodernější léčby cévní mozkové příhody, mj. s návazným systémem intenzivní rehabilitace zlepšující vyhlídky na soběstačnost pacienta. Také záchranná služba udělal velký krok vpřed, když zavedla některé metody léčby přímo v terénu v sanitce,“ dodává Tom Philipp.

Počet klientů VZP, kteří se léčili s CMP a náklady na jejich péči od r. 2013

 

Počet pacientů *

Náklady v tisících Kč

2013

76 230

1 727 916

2014

75 042

1 873 312

2015

74 912

1 939 452

2016

74 167

2 029 778

2017

71 822

2 068 453

2018

69 700

2 134 294

2019

68 990

2 075 538

2020

64 326

2 190 275

2021

65 229

2 066 043

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti CMP prodělali a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

Vzhledem k tomu, že se při mrtvici hraje o čas, i laik by měl rozpoznat příznaky, aby mohl včas zavolat rychlou záchrannou službu. Nejčastějšími příznaky jsou povislý ústní koutek, porucha řeči, jednostranné ochrnutí končetin nebo ztráta koordinace. Přestože se objevují náhle, řada lidí tyto příznaky podceňuje a čeká, jestli odezní, což může mít fatální následky.

Významnými faktory vzniku mrtvice je nezdravý životní styl, který provází chronický stres, nedostatek pohybu a poruchy spánku, dále kouření a strava s vysokým obsahem cukrů a živočišných tuků. Důsledkem bývá vysoký krevní tlak, cukrovka a zvýšená hladina krevních tuků. To jsou hlavní rizikové faktory postižení tepen v našem těle. Pro odhalení vysokého krevního tlaku a včasné zahájení jeho léčby mají zásadní význam preventivní prohlídky u praktického lékaře. Jejich součástí je právě i měření krevního tlaku. VZP navíc podporuje své klienty, kteří se starají o své zdraví, a pomáhá jim předcházet rizikovým faktorům hypertenze. Dospělým přispívá na odvykání kouření až 1 000 korun, všem pojištěncům nabízí příspěvky na pohybové aktivity.

Počet klientů VZP, kteří se v uplynulém roce léčili s CMP, a náklady na jejich péči v regionech

Kraj

Počet pacientů *

Náklady na jejich péči v tis. Kč.

Praha

9 669

297 566

Středočeský kraj

7 557

246 874

Jihočeský kraj

3 384

105 261

Plzeňský kraj

3 546

90 919

Karlovarský kraj

1 833

70 994

Ústecký kraj

5 563

201 425

Liberecký kraj

3 201

117 666

Královéhradecký kraj

3 046

109 531

Pardubický kraj

3 155

102 655

Vysočina

3 618

96 785

Jihomoravský kraj

7 518

215 709

Olomoucký kraj

3 510

109 574

Moravskoslezský kraj

4 970

158 263

Zlínský kraj

4 659

142 819

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti CMP prodělali a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

Zdroj: VZP