Stavba D6 pokračuje. Aktuálně byla zahájena stavba 805 metrů dlouhé estakády

Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé bylo zahájeno hlubinné zakládání nejdelší estakády dosahující 805 metrů. Aktuálně probíhá vrtání pilot o průměru 900 mm v hloubce 14 až 20 metrů s ohledem na geologii podloží.

Piloty jsou realizovány pomocí vrtné soupravy za vkládání pažnice, která chrání vrt před zasypáním do doby betonáže. Pod estakádou bude celkem 524 pilot, jejichž zhotovení je předpokládáno na šest měsíců. Nosnou konstrukci pak tvoří 23 polí. Na samotné estakádě budou práce probíhat přibližně necelé dva roky. Stavba řeší celkem pět mostních objektů, z toho čtyři jsou na hlavní trase a jeden nadjezd jako součást mimoúrovňové křižovatky Krupá.

Na stavbě dále pracovníci dokončují přeložku silnice I/6, kde probíhají práce na konstrukčních vrstvách vozovky. Na hlavní trase dálnice jsou dále v běhu zemní práce, přeložky plynovodů a založení dalších mostních objektů.

Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav Infrastructure a.s. a cena stavby činí 1,5 mld. Kč bez DPH.

Zdroj: ŘSD