Video: Další lávka v Chebu je minulostí

Video: V Ašské ulici probíhají stavební práce související se snesením lávky pro pěší. Pro snesení lávky je nutné, aby byla  Ašská ulice pro dopravu úplně uzavřena. Čas úplné uzavírky je 30. července  v čase od 06:00 do 18:00, tj. 12 hodin.

Foto: Václav Michálek

Při uzavírce jsou zajištěny objízdné trasy a to, ve směru z centra na Aš bude objízdná trasa vedena z ul. Ašská přes Komorní a Ke Skalce a zpět na ulici Ašskou.

Video: Václav Michálek

Ve směru od Aše do centra je objízdná trasa pro osobní vozidla a autobusy z ul. Ašská, přes Topolovou, Dvořákovu, Boženy Němcové, U Hilárie a zpět na ul. Ašská.