Návštěvníci Noci kostelů v chrámu sv. Olgy podpořili Hospic Sv. Jiří

Nejstarší pravoslavný chrám v ČR, chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních, se 10. června 2022 účastnil již po třinácté celorepublikové akce Noc kostelů. Letošní program tvořilo pásmo tří po sobě jdoucích komentovaných prohlídek chrámu, kde se účastníci kulturní akce seznámili s historií, symbolikou, bohoslužebným a společenským životem místní církevní obce, včetně života a konkrétních pracovních úkolů duchovního správce.

Po každé z komentovaných prohlídek měli návštěvníci možnost klást duchovnímu své vlastní dotazy. Začátek i konec akce byl zasvěcen modlitbě – úvodní modlitby patřily válkou zkoušené Ukrajině, během závěrečných modliteb zazněly prosby za zdraví a pokoj všech konkrétních osob, které návštěvníci chrámu zapsali v chrámu na vzpomínkové archy. Podle slov duchovního správce, otce Metoděje Kouta, se akce zúčastnilo cca 200 návštěvníků.

V průběhu Noci kostelů měli návštěvníci možnost finančně podpořit místní mobilní Hospic Sv. Jiří v Chebu. Otec Metoděj dodává: „Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům za jejich finanční příspěvek na podporu hospice. Být obdarován a obdarovat je téma nám velice blízké. Vybraná částka 4 211 Kč nám udělala velikou radost, byť se samozřejmě jedná o pouhou kapku z mnohamilionového rozpočtu, který musí vedení hospice každým rokem získat na svůj provoz. Místní hospic si za své nasazení a profesionální zdravotně-sociální služby finanční podporu jednoznačně zaslouží.“