Bezpečně u vody: Policisté kontrolovali vodácké kempy a rekreační oblasti

V Karlovarském kraji i v letošním roce v období od 1. 6. do 30. 9. 2022 probíhá celorepubliková součinnostní akce pod názvem „Bezpečně u vody“. Do této akce jsou zapojeni policisté z pořádkové policie, policejní preventisté a zástupci Státní plavební správy. Celorepubliková akce je zaměřena na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel.

Foto: Policie ČR

Policisté z pořádkové police se zaměřují především na kontrolu vodní cesty, vodáků a vůdců malých plavidel, a zda před či během jízdy nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové a psychotropní látky. Policisty mohou návštěvníci vodních ploch potkat během celého léta a vyslechnout si od nich zajímavé informace o tom, jak chránit své osobní bezpečí i svůj majetek.

Foto: Policie ČR

Do tohoto projektu se zapojili také policejní preventisté. Ti navštěvují postupně všechny vodácké kempy, koupaliště a rekreační areály v Karlovarském kraji. Návštěvníkům radí, jak se bezpečně chovat u vody, nebo jak mají na plavidlech a lodích dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Připomínají návštěvníkům také to, aby věnovali velikou pozornost svým ratolestem. Neméně důležitou informací také je, aby si pečlivě hlídali veškeré své osobní věci, aby například cennosti, které u vody nepotřebují, raději nechali doma a také, že ani auto není vhodné bezpečné úložiště pro cenné věci.

Foto: Policie ČR

Ve čtvrtek 16. června 2022 se policisté zaměřili na vodácká tábořiště na Sokolovsku. Návštěvníci obdrželi od policistů mimo uvedených informací také letáček s preventivními radami a drobné preventivní předměty, jako například reflexní pásky, plováky na klíče, praktická pouzdra s náplastmi na poranění a děti reflexní přívěšek na batoh či klíče.

Za připomenutí určitě stojí i desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

1)    Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2)    Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3)    Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4)    Plav určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5)    Neplav daleko do břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6)    Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7)    Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8)    Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9)    Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10)    Důvěřuj vodním záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

Policie apeluje na všechny návštěvníky vodních ploch, aby u vody dodržovali základní pravidla bezpečného chování a aby nepřeceňovali své síly a plavecké schopnosti.

por. Mgr. Soňa Podlahová