Hrozí vysoké nebezpečí vzniku a šíření požárů. Od pondělí mohou přijít silné bouřky

Meteorologové upřesnili varování: Hrozí vysoké nebezpečí vzniku a šíření požárů. Výstraha je v platnosti od neděle 19. do pondělí 20. června, kdy horké počasí mohou vystřídat silné bouřky s vyššími nárazy větru a kroupami.

Ilustrační foto – zdroj: HZS Karlovarského kraje

V důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy. V lesích i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Všímat si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů a to i v místech po předešlých požárech – možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.). Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat její technický stav a odstranit případné závady. V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky. Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.