Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů

Meteorologové vydali novou výstrahu. Důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.. Informace je v platnosti od čtvrtka 16. června 10 hodin až do odvolání.

Ilustrační foto HZS Karlovarského kraje

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.