Sokolovské iniciativě Střecha nad hlavou není lhostejné dostupné bydlení

Velký dotazníkový průzkum se rozběhl v ulicích města Sokolova. Dotazníkové šetření, které potrvá zhruba týden, provede skupina dobrovolníků z místní iniciativy Střecha nad hlavou. Anonymní dotazník je určen ke sběru důležitých informací o bydlení především ve městě Sokolov. Snahou iniciativy je pak vyvolat konstruktivní veřejnou debatu o oblasti bydlení a jeho dostupnosti.

„Jako nejpalčivější problém současného Sokolova vnímáme nedostupné, či předražené nájemní bydlení v Sokolově. Proto se jako první téma k diskuzi či dialogu nabízí přirozeně téma bydlení,“ vysvětlil za iniciativu „Střecha nad hlavou“ sokolovský farář Petr Bauchner. „Jelikož o stavu bydlení v Sokolově neexistují žádné přesné analýzy, o které by bylo možno občanskou či politickou diskuzi opřít, jeví se jako nutnost, pro občanský dialog připravit věrohodnou analýzu, která bude mapovat situaci bydlení v Sokolově ze všech důležitých aspektů,“ doplnil Petr Bauchner s tím, že iniciativa chce dát občanům naději, že pokud se lidé na něčem smysluplném domluví a usilují o to společně, dá se mnohé posouvat k lepšímu.

Provedené šetření se následně stane podkladem pro veřejné debaty občanů. První z nich se uskuteční ve čtvrtek 9. června od 16 hodin v aule sokolovského gymnázia. Občané tak budou postupně informováni o skutečném stavu bydlení v Sokolově, ale také budou společně hledat, jaké realistické cesty se k řešení problémů nabízí. Členové iniciativy dále doufají, že podněty z veřejných debat se v neposlední řadě stanou pro místní politiky motivací k tomu, aby se začali zabývat seriózní bytovou politikou Sokolova. Hodlají zveřejňovat dobré příklady odjinud a dávat slovo odborníkům na daná témata.

Do iniciativy „Střecha nad hlavou“ jsou od počátku jejího fungování zapojeni také zástupci neziskového sektoru, jejichž pohled lze shrnout:. „Dostupnost bydlení je problematika, která se týká všech bez rozdílu. Proto mezi sebou rádi přivítáme každého, komu jsou naše cíle blízké, a chtěl by se podílet na zlepšení dostupného bydlení v našem městě.