Chebské prvňáčky čeká pasování na čtenáře

V průběhu června postupně navštíví budovu Městské knihovny v Chebu 13 prvních tříd z místních základních škol. Děti totiž čeká významná událost – slavnostní pasování na čtenáře. O průběh programu se starají knihovnice z oddělení pro děti.

Foto: Archiv organizátorů

„Aby mohl být účastník zdárně pasován, musí splnit dva důležité úkoly. Na krátkém úryvku textu předvést svůj čtenářský um a také složit slavnostní slib čtenáře. Tím se děti zavazují, že se ke knížkám budou vždy chovat s úctou a respektem“, prozradila Petra Polívková z Městské knihovny v Chebu. „Z rukou pohádkových postav si všichni úspěšní čtenáři převezmou odměnu v podobě tzv. knížky pro prvňáčka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro tento projekt a nelze ji minimálně tři roky zakoupit v žádném knihkupectví. Všichni zájemci, kteří s rodiči vyplnili přihlášku do knihovny, navíc získají svůj vlastní čtenářský průkaz. Registrační poplatek jim bude odpuštěn a tak mohou navštěvovat knihovnu celý rok zdarma“, doplnila Polívková.

Cílem projektu je probudit v dětech zájem o četbu a rozvoj čtenářských návyků. V průběhu celého školního roku proto knihovna připravuje také mnoho besed na rozličná témata a další společenské či výtvarné akce pro školní třídy i veřejnost.