Na mostě v Pomezí pokračují stavební práce. Místem se projíždí obousměrně po vedlejším mostě

Na mostě v Pomezí nad Ohří na silnici I/6 probíhá aktuálně zásyp konstrukčních vrstev vozovky nad přechodovou deskou, příprava na betonáž, montáž výztuže a bednění říms. Místem se projíždí obousměrně po vedlejším mostě. Kompletní rekonstrukce mostu by měla být dokončena v listopadu 2022.

Zdroj: ŘSD Karlovarského kraje