V Aši chystají motivační program pro lékaře

Rada města na schůzi 4. dubna projednala návrh opatření na zlepšení dostupnosti lékařské péče a doporučila zastupitelstvu schválit motivační program pro lékaře s účinností od 1. července 2022. Zastupitelstvo města se bude návrhem zabývat na zasedání dne 27. dubna 2022. Program benefitů má za cíl získat do Aše nové lékaře a podpořit ty stávající.

Ilustrační foto Pixabay

Vzniknout mají transparentní pravidla ve formě grantového schématu, schválená v orgánech města, která budou řešit benefity pro příchozí i již zde působící lékaře. K financování programu ve výši 1,5 miliónu korun ročně je navrhován výnos daně z hazardu.

Grantový systém by měl k dispozici 1 milión korun na vybavení ordinací a 500 tisíc korun na různé benefity. Ze systému by se například hradilo určité procento náhrady pronájmu a energií v ordinaci, příspěvek na dopravu a bydlení, část pořizovacích nákladů na vybavení ordinace a nákup přístrojů, atd. Návrh předpokládá také přednostní přidělení služebního bytu a výhledově i domu atriového typu pro lékaře, kteří se zaváží v Aši působit.

Milan Vrbata