Plastika od Olbrama Zoubka se ještě letos dočká opravy

Plastika od Olbrama Zoubka se jménem Tři Grácie z roku 1991, která zobrazuje tři múzy se dočká opravy. Sousoší, které mohli návštěvníci obdivovat v parku nedaleko Lesního pramene, je již několik let uskladněno. Důvodem je jejich velké poškození. Dle posouzení odborného restaurátora uskladněné sochy dále degradují a další rok bez renovace by jim s vysokou pravděpodobností zasadil poslední ránu.

Zdroj foto: Cestujte

„Na základě těchto informací rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání o příslušném rozpočtovém opatření, které je nutné pro jejich záchranu, uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. “ V letošním roce dojde k převozu soch k restaurátorovi a budou provedeny všechny práce související s opravou – záchranou sousoší. V příštím roce nás čeká ještě dokončení restaurování soch jako je barvení a zlacení, pak jejich převoz zpět do Mariánských Lázní a opětovná instalace,“ sdělil.

Podle starosty nelze brát finanční stránku opravy na lehkou váhu,  jedná se o jeden milion korun. Přesto se většina zastupitelů shodla na tom, že je takový výdaj opodstatněný ať už vzhledem k estetické hodnotě soch nebo z hlediska historického.

„Prozatímní pokusy o hledání vhodného dotačního titulu nebyly úspěšné, ale snahu v tomto směru stále nevzdáváme. Teď ale s jistotou víme, že sochy budou každopádně zachráněny,“ doplnil Martin Kalina.