V muzeu se dozvíte, jak asi vypadala krajina na Ašsku před příchodem člověka

Chcete vědět, jak asi vypadala krajina na Ašsku před příchodem člověka? Jak se změnila od roku 1850? Jaký vliv mají tyto změny na biodiverzitu? Jaká ponaučení z toho plynou nejen pro ochranu přírody? To vše se můžete dozvědět, pokud navštívíte cyklus přednášek, který moderuje paleoekolog doc. Petr Kuneš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akce se koná ve čtvrtek 3. března od 17.30 hodin ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb

 Seminář na shodné téma se uskuteční o den později, tj. 4. března 2022 též v Muzeu Aš