Hospic Sv. Jiří oslavil 8. narozeniny. Bude se nově věnovat i dětským pacientům

Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří oslavila 8. narozeniny. Během osmi let se rozrostly poskytované služby na poskytování mobilní specializované paliativní péče domácího hospice pro dospělé na území Chebska, Ašska a Mariánskolázeňska. V případě, že je volná kapacita, neváhají pracovníci hospice vyjíždět a pomáhat také mimo region, například na Sokolovsko. Za celou dobu fungování měli členové týmu možnost nahlédnout do 672 životních příběhů, těžkostí, bolestí, radostí a lásky.

Mezi další poskytované služby mobilního hospice patří odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek pro veřejnost a perinatální poradenství pro rodiny, které potkala ztráta dítěte během těhotenství či pár dnů po porodu. Hospic také pořádá spoustu benefičních a osvětových akcí, které jsou částečným zdrojem pro financování služeb, ale především pomáhají zvýšit povědomí o nabízených službách. V souvislosti se zmíněným perinatálním poradenstvím pak vzniklo vzpomínkové místo na nenarozené a předčasně zemřelé děti v Kapli Božího hrobu u Poutního místa Maria Loreto. Živé Chebsko si s ředitelkou hospice Sv. Jiří povídalo nejen o poskytovaných službách, ale třeba i o tom, jaké byly začátky, a jak se dá tak náročná práce s péčí o rodinu a dvě malé děti.

Foto: Archiv hospice Sv. Jiří – natáčení k Adventnímu koncertu

Jaké byly začátky fungování hospice a jak k jeho vzniku došlo? 

Na začátku roku 2013 mi umíral děda na onkologické onemocnění, chtěli jsme se o něj postarat doma, ale chyběl nám průvodce velmi těžkou životní situací. Informace, lékařská pomoc, zkušenosti s ošetřováním, atd. Proto jsme se s rodinou začali poohlížet po zařízeních, která v republice v tu dobu fungovala. A myšlenka domácího hospice se nám velice líbila, ale v tu dobu neexistoval žádný domácí hospic v Plzeňském ani v Karlovarském kraji. Dědův životní příběh, zkušenost s doprovázením, umíráním v nemocnici, mi nakonec ukázalo, jakým směrem se mám ubírat, čemu se věnovat. Po dědovi smrti jsme se spojila s MUDr. Jánem Cabadajem a s Petrem Hruškou a začala spolupracovat na vzniku domácího hospice a na procesu transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. V té době jsem byla na rodičovské dovolené s první dcerou, Anežkou, které byly 4 měsíce. V září roku 2013 došlo ke vzniku obecně prospěšné společnosti Hospice Sv. Jiří, kdy jsme čtyři zakladatelé – Marie Zemančíková Mentlíková, Petr Hruška, Farní charita Cheb a já. Obecně prospěšná společnost navázala na aktivity občanského sdružení, které vedl MUDr. Ján Cabadaj, který se stal odborným garantem a vedoucím lékařem nové společnosti. 

17. února 2014 jsme začali službu poskytovat, podařilo se dát dohromady multidisciplinární tým, prostory pro zázemí, pomůcky, materiál a finance, abychom mohli službu poskytovat. Na začátku se zdálo, že bude nejtěžším krokem hospic založit, ale mnohem těžší je jeho provoz udržet a zkvalitňovat.

Foto: Vzpomínkové místo na nenarozené a předčasně zemřelé děti v Kapli Božího hrobu u Poutního místa Maria Loreto – více fotografií zde

Co plánujete pro letošní rok? 

Pro letošní rok máme neskromné cíle – zahájení poskytování mobilní specializované paliativní péče dětským pacientům a jejich rodinám a také zahájení provozu paliativní ambulance. Ve financování těchto cílů nám pomůže výtěžek z Adventních koncertů České televize, který v tuto chvíli ještě neznáme. Předání šeku s ředitelem ČT proběhne na konci března a finance získané prostřednictvím této sbírky jsou určené právě na rozvoj organizace. Takže to neznamená, že máme pokrytý provoz hospice na rok, ale jako v předchozích letech sháníme finanční prostředky na současný provoz a máme zdroje z Adventních koncertů na rozvoj.

Foto: Vzpomínkové místo na nenarozené a předčasně zemřelé děti v Kapli Božího hrobu u Poutního místa Maria Loreto – více fotografií zde

Jste maminka dvou malých dětí, jak zvládáte své pracovní aktivity s péčí o děti a domácnost? 

Práce v hospici je multidisciplinární. Zároveň máme každý svůj raneček práce, za který jsme zodpovědní, ale jsem vděčná, že jsme tým lidí, kteří právě, když každý udělá dobře svůj díl práce, dávají dohromady kvalitní služby. A to nejen směrem k lidem, kteří nás potřebují, ale také k sobě navzájem, k získávání prostředků, transparentnímu vyúčtování darů, dotací, propagaci naší práce, apod. Péči o děti a o domácnost zvládám díky podpoře svého manžela, který mne podporuje od začátku myšlenky na vznik mobilního hospice. A práci v hospici zvládám díky úžasným kolegům, kteří pro Hospic pracují.

Foto: Archiv hospice Sv. Jiří – natáčení k Adventnímu koncertu