Chebští hasiči budou mít nové prostory pro zásahovou techniku

Na stanici v Chebu se dokončuje stavba garáží pro zásahovou techniku. Nové garáže nahradí stávající prostor, který byl zcela nevyhovující pro potřeby hasičů. Projektem výstavby nových prostorů tak získají chebští profesionální hasiči odpovídající zázemí nejen pro parkování zásahové techniky, ale i pro její údržbu. Rovněž také zázemí pro ostatní služby spojené s výjezdovou činností.

Stavba začala v loňském roce demolicí stávajících garáží. Termín dokončení je podle smlouvy s dodavatelskou společností v září letošního roku. Dle průběhu prací by se ale hasiči mohli dočkat o chvíli dřív. Aktuálně se dokončují práce uvnitř již hotové budovy včetně rozvodů všech technologií. Poslední významnou částí stavby bude úprava povrchu před samotnými výjezdovými vraty. Tato plocha musí být kvůli manipulaci s těžkou zásahovou technikou výrazně zpevněna.

Financování stavby je ze dvou zdrojů. V únoru 2021 obdržel HZS Karlovarského kraje dopis Řídícího orgánu IROP, kterým se oznamuje schválení dotčeného projektu. Celkem 85% celkových způsobilých nákladů, tedy 49 124 658,88 Kč, bude financováno z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Zbylých 15 % celkových způsobilých nákladů, tedy 8 669 057,46 Kč, bude spolufinancováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra. 

Zdroj: HZS Karlovarského kraje