Nenechte se podvést a okrást! Projekt je zaměřen na seniory, kteří se stávají terčem podvodníků

Nenechte se podvést a okrást! To je název preventivního projektu, který je změřen na seniory. Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při svých preventivních akcích na jednu z nejzranitelnější část naší populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro podvodníky, kteří cílí především na jejich osamělost a dobrotu. Cílem  projektu je varovat seniory před nástrahami podvodníků a připravit je na možná rizika s tím spojená.

Podvody zaměřené na seniory bývají páchány nejčastěji prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále častěji i v online prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních útoků, připravili policejní preventisté pro seniory nový preventivní projekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude realizován od začátku září přibližně do konce letošního roku.

Preventivní projekt byl rozdělen do dvou částí, přičemž první část byla zaměřena na neaktivní seniory, a to především prostřednictvím rozhlasového vysílání, kde byly po dobu tří měsíců vysílány tři audiospoty upozorňující na danou problematiku. Druhá část pak byla namířena na aktivní seniory, kteří navštěvují různé seniorské spolky.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s výskytem COVID-19 jsme stihli před začátkem platných protiepidemických opatření uspořádat pouze jednu preventivní besedu pro aktivní seniory, a to na Sokolovsku v obci Dasnice. Zde jsme měli možnost představit náš preventivní projekt na desítku aktivním seniorům, kteří si vyslechli informace o nejnovějších trendech podvodů páchaných na osobách staršího věku. Na závěr besedy dostali všichni zúčastnění tzv. pohotovostní balíček. Ten obsahoval obrázkový stolní kalendář na rok 2021 s preventivními radami a brožurku upozorňující na podvody, které se staly v Karlovarském kraji, propojenou křížovkami a policejním kvízem pro zpříjemnění čtení.

Vzhledem k tomu, že jsme se mezi seniory z výše zmíněného důvodu do současné doby bohužel nedostali, oslovili jsme všechny spolupracující seniorské spolky v Karlovarském kraji, kam jsme měli na besedy s projektem přijet a tzv. pohotovostní balíčky jsme jim cestou odpovědných osob předali. Více než pět stovek těchto preventivních balíčků bylo následně rozdáno seniorům do seniorských spolků, domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou či členům virtuální univerzity 3. věku po celém Karlovarském kraji. Tito senioři o zajímavou preventivní besedu nepřijdou a ihned jakmile to situace dovolí, za nimi zavítáme.

Preventivní projekt s názvem „Nenechte se podvést a okrást“ je realizován oddělením tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje od začátku září loňského roku 2020 a byl financován z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020.

por. Bc. Zuzana Týřová