Praktičtí lékaři mohou indikovat Bamlanivimab

Přípravek Bamlanivimab je k dispozici také pro pacienty s onemocněním covid-19 v Karlovarském kraji. Na základě indikace ošetřujícím lékařem ho nyní mohou aplikovat formou infuze v Karlovarské krajské nemocnici jak v Karlových Varech, tak v Chebu.

“V případě Bamlanivimab jde o neregistrovaný léčivý přípravek u kterého je ministerstvem zdravotnictví přesně stanoven postup za kterého je možná jeho indikace,” vysvětluje lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Dagmar Uhlíková. Je totiž určen pacientům s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu.

“Typicky jde například o pacienty po transplantaci orgánů, onkologické pacienty, nebo osoby s chronickou obstrukční chorobou, nebo plicní hypertenzí,” vysvětluje Uhlíková s tím, že pacient musí být ve lehkém stavu onemocnění covid-19, kdy nevyžaduje hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Zároveň nesmí mít potíže déle, než sedm dnů. “I proto je nutné, aby aplikaci indikoval pouze praktický lékař, který zná stav svého pacienta, umí ho odpovídajícím způsobem vyhodnotit a posoudit, zda je pro pacienta vhodná indikace právě tohoto přípravku. V žádném případě není možné, aby pacient přišel přímo do nemocnice a dožadoval se podání.”

Podle krajského zastupitele pro oblast zdravotnictví MUDr. Josefa Märze je dostupnost Bamlanivimab v našem region dobrou pro rizikové pacienty skutečně klíčová. “Aby byla dostupnost co nejvyšší, bude proto, vedle krajských nemocnic v Karlových Varech a Chebu, podáván pacientům také v Sokolově. Ještě během dnešního dne navíc Karlovarský kraj rozešle všem praktickým lékařům v regionu potřebné informace o tom, jak a komu tento přípravek indikovat tak, aby by dostupný všem pacientům, kteří ho skutečně potřebují.”

Nezbytnou podmínkou pro podání neregistrovaného léčiva je seznámení pacienta s přínosem léčby i možnými nežádoucími účinky a jeho písemný souhlas. Léčivý přípravek je následně možné podávat pouze u poskytovatele služeb lůžkové péče, což je v případě našeho kraje Karlovarská krajská nemocnice. Ta zřídila pro podávání tohoto přípravku samostatný stacionář, v pavilonu B v rámci covidové jednotky kožního oddělení.

Důležité je, aby pacient, který je praktickým lékařem indikován k podání přípravku Bamlanivimab a předem objednán k jeho podání, zamířil z domova pouze přímo do této stacionáře, a nepohyboval se z důvodu zamezení rizika přenosu kdekoliv jinde na veřejnosti. Pacient také musí počítat s tím, že po podání infuze je nutné na místě setrvat ještě nejméně šedesát minut.

V Karlovarské krajské nemocnici v uplynulých hodinách tento přípravek obdržel už první pacient.