V loňském roce zajistili inspektoři padělky za bezmála 32,5 milionu korun

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda se na tuzemském trhu nenabízí a neprodává padělané zboží. Minulý rok v této oblasti uskutečnila 811 kontrol a u 213 z nich zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem zajistila 18 845 kusů padělků v cenách originálů 32 492 870,80 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělání textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple a Tommy Hilfiger.

Ilustrační foto. Autor – Cení správa

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2020 kontrolovala dodržování ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. ČOI provedla celkem 811 kontrol a porušení tohoto paragrafu zjistila u 213 kontrol. Porušení všech právních předpisů pak zaznamenala v 557 případech.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple, Tommy Hilfiger, Volkswagen, BMW, Nike, Adidas, Hyundai, Calvin Klein, Myl little pony a Gucci.

Kontroly dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování padělaných výrobků probíhala ve 21 případech v součinnosti s Policii ČR, Celní správou ČR a živnostenskými úřady.

  Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Celkem § 8 Celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 44 34 25 77,3% 56,8%
Jihočeský a Vysočina 83 51 12 61,5% 14,5%
Plzeňský a Karlovarský 274 210 58 76,6% 21,2%
Ústecký a Liberecký 220 137 62 62,3% 28,2%
Královéhradecký a Pardubický 63 49 19 77,8% 30,2%
Jihomoravský a Zlínský 17 16 12 94,1% 70,6%
Olomoucký a Moravskoslezský 110 60 25 54,6% 22,7%
Celkem 811 557 213 68,7% 26,3%

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zajistila a uložila ve sledovaném období mimo dosah kontrolovaných osob celkem 18 845 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 32 492 870,80 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Graf č. 1: Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů

 

Graf č. 2: Zajištěné výrobky značek nad 400 kusů

Následující graf znázorňuje podíl vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 400 kusů zajištěných výrobků.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v roce 2020 celkem 640 pokut v hodnotě 10 577 500 Kč.