U františkolázeňského nádraží vyroste apartmánový dům Arcivévodkyně Gisely a prince Leopolda

Na ploše mezi nádražím a radnicí ve Františkových Lázních panuje od konce roku 2020 čilý stavební ruch. Na místě vyroste apartmánový dům Arcivévodkyně Gisely a prince Leopolda. Povolení ke stavbě bylo vydáno již v roce 2011.

Foto: Archiv společnosti

„U objektu z dvoupodlažní podnože vyrostou čtyři vila domy,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „V přízemí budou umístěny prostory pro obchod a služby jako příslušenství apartmánových bytů. Parkovací garáže budou umístěny pod terasou objetu a částečně pod objekty na severozápadní straně objektu. Od 2. do 5. nadzemního podlaží jsou umístěny apartmánové byty, některé doplněné komfortními soukromými terasami osázenými vegetací. Parter před prostorami obchodu a služeb má charakter obchodní promenády s bohatým využitím zeleně,“ vysvětlil.

*Na pozemcích dnešní rezidence, stával vyhlášený hotel Arcivévodkyně Gisely a prince Leopolda

Roku 1873 byla v Nádražní ulici zahájena stavba dvou navzájem propojených domů č. p. 138 a 143. Stavebníkem byla Anna Stingl, vdova po chebském barvíři Josefu Stinglovi. Obě budovy byly dokončeny v roce 1875 a ještě v témže roce byl zprovozněn hotel Arcivévodkyně Gisela (Hotel Erzherzogin Gisela) pojmenovaný podle druhorozené dcery císaře Františka Josefa I. Důvodem, proč hotel nesl právě jméno arcivévodkyně Gisely Habsbursko-Lotrinské (1856–1932), mohla být její velkolepá svatba s bavorským princem Leopoldem, která se konala 20. dubna 1873, tedy přibližně v době zahájení stavby obou domů. Význam této události pro celou monarchii dokládá také v městské kronice zmíněné blahopřání ze strany františkolázeňských radních, kteří novomanželům jako svatební dar zaslali bohatě zdobené album fotografií města a okolí.

*Zdroj: rezidence-gisely-leopolda