V konzervách bylo méně masa než bylo uvedeno

Inspektoři Stání zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili klamání o obsahu masa u masných konzerv z dovozu. Nařídili společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., aby neprodleně stáhla ze všech svých poboček nevyhovující masný výrobek.

Jedná se konzervu – BEST Premium Lunch, v balení 110 g, označení data minimální trvanlivosti: 04 05 23, prodávající: Laska Dalboss spol. s r.o., Praha, země původu potraviny: Polsko, Ovál: PL 30070303 WE.

„Výrobce na obalu mj. uvedl: vepřové maso 70%, strojně oddělené kuřecí maso 6%,“ sdělil tiskový mluvčí Pavel Kopřiva. „Laboratorní rozbor ale v předmětné šarži potraviny potvrdil obsah masa pouze v hodnotě 59,6%. Údaj na obalu potraviny tak byl pro spotřebitele klamavý a zavádějící ohledně skutečného obsahu masa v balení,“ upřesnil.

Inspektoři SZPI prodejci nařídili neprodlené stažení závadné šarže ze všech poboček a zároveň prodejci nařídili, aby nechal u pěti následujících šarží předmětné potraviny na vlastní náklady provést v akreditované laboratoři rozbor, který prokáže, že potraviny nebudou klamavě označeny v parametru obsah masa.

S kontrolovanou osobou zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.