Nouzový stav je prodloužen do 14. února

Poslanci projednali žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Na jednání ve čtvrtek 21. ledna souhlasili s jeho prodloužením do 14. února, 24.00 hodin.