Úřady práce rozšiřují úřední hodiny

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemické situace rozšiřuje Úřad práce ČR od středy 2. prosince 2020 úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích v celé republice. Lidé mohou samozřejmě i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky. Osobní návštěva tak není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje klientům, aby zasílali své dokumenty například prostřednictvím datové schránky.

Ilustrační foto: J. Möller

Úřední hodiny budou od 2. 12. 2020 následující:

pondělí: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

úterý:  na objednání

středa: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

čtvrtek:  na objednání

pátek:   na objednání

„I přes rozšíření úředních hodin a zlepšující se situaci kolem onemocnění COVID – 19 nadále apelujeme na veřejnost, aby s našimi zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb. Současně žádáme klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné zaslat elektronicky, okamžitě. Naši zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy ‚na dálku‘ a najít jiná vhodná řešení,“ upozorňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR klientům doporučuje, aby si v případě potřeby osobního jednání domluvili termín dopředu. Případný vstup do budov ÚP ČR je veřejnosti nadále povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest, a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat dokumenty na podatelně.

Úřad práce ČR nabízí možnost vyplnění žádostí o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování o zaměstnání nebo třeba podporu v nezaměstnanosti z pohodlí domova. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Žádosti je možné podávat elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty (s vlastnoručním podpisem) nebo je odevzdat během úředních hodin, a za dodržení bezpečnostních opatření, na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránky pro příjem podání umístěné obvykle při vstupu do budovy příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace. Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz, kde lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, rodicak@uradprace.cz).