Ve skalenské škole vznikne geofyzikální učebna

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila přidělení individuální dotace Geofyzikálnímu ústavu AV ČR, který v Základní škole Skalná vybuduje geofyzikální učebnu. Dotace ve výši 80 000 korun je určena na pořízení šesti notebooků, jež budou sloužit k zaznamenávání a měření seismické aktivity a stanou se součástí odborné učebny.    

„Cílem tohoto velkého projektu je vzbudit zájem žáků nejen místní základní školy o obor geofyziky se speciálním zaměřením na seismologii. Proto tu vzniká tako odborná učebna, jež bude zaměřena na získávání technických, teoretických a řemeslných dovedností žáků v oboru geofyziky. Ti pak mohu najít své budoucí uplatnění jak v dalším studiu tohoto oboru, tak v oblastech průmyslu a cestovního ruchu v Karlovarském kraji,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.     

V rámci projektu „Geofyzikální centrum v ZŠ Skalná“ postupně vzniká nejen odborná učebna, která bude disponovat základním seismickým vybavením pro přímé pozorování seismické aktivity v lokalitě, ale bude zřízeno také internetové pracoviště, jež umožní online sledování zemětřesné aktivity ve Skalné. Žákům bude sloužit konstrukční dílna pro sestavení geofyzikálních pomůcek a konstrukcí seismických aparatur pro sledování seismicity na počítači z místa bydliště. „Žáci, kteří budou proškoleni, se budou podílet na průvodcovských službách v Geofyzikálním muzeu ve Skalné a v podzemní štole, kde je umístěna seismická stanice. V rámci dalších aktivit projektu se zájemci vydají do nejrůznějších geologických lokalit regionu, ale počítá se také s dalšími exkurzemi do příhraničních oblastí Bavorska,“ doplnil radní Jaroslav Bradáč.           

Projekt Geofyzikálního ústavu volně navazuje na již ukončení projekt s názvem „Zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka a seismická pozorování lokality“. Žáci geofyzikálního centra se ale budou i nadále podílet na seismickém monitoringu ve štole Skalná a v Komorní hůrce.