Domov pro seniory na Spáleništi čeká další vylepšení

Karlovarský kraj finančně podpoří rekonstrukci Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy. Předpokládané náklady jsou vyčíslené na 22, 5 milionu korun. Kraj žádá o dotaci ve výši pěti milionů korun z Evropského fondu soudržnosti. Zbytek bude hradit ze svého rozpočtu. 

„Jde nám o to, aby se dál pokračovalo v přestavbě a díky výměně oken a zateplení se zvýšila úspora energie Domova. V měsíci červnu byly zahájeny stavební práce s termínem ukončení v lednu příštího roku. Vzhledem k charakteru úprav, které bude odborná firma provádět, se nemusí senioři obávat zásadnějších omezení provozu. Věřím, že situaci pochopí a že přestavba nijak neovlivní jejich obvyklé aktivity,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.    

Stavební úpravy se týkají dvou spojených objektů. Jeden z nich slouží jako ubytovací zařízení Domova, druhý je hospodářskou budovou. V rámci energetických úspor dojde k zateplení obvodových stěn a střech na obou objektech. Podle platných předpisů o ochraně energií budou také vyměněna okna v hospodářské budově. V obytné části jsou již nová plastová okna a vstupní dveře. V hospodářské části pracovníci stavební firmy rozšíří dveře v jídelně, z nichž bude přístup na zahradu po nově vybudované bezbariérové rampě.