Starostové lázeňských míst žádají vládu o podporu lázeňství

Lázeňská místa jsou v současné době mrtvými městy, chybí jak klienti lázní na lázeňské rehabilitační péči hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tak samoplátci či hoteloví hosté a jednodenní návštěvníci. Tato situace dopadá velmi výrazně na ekonomiku nejen ubytovacích zařízení a všech navázaných segmentů, ale i do rozpočtů samospráv. Drtivý dopad mimořádných opatření na cestovní ruch a lázeňství se projevuje na pracovním trhu – o pracovní místa bohužel přichází i velice kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, kdy lázeňská zařízení vlivem restrikcí a bez informací o otevření provozů či hranic, musí tyto zaměstnance propouštět. Dochází tak k prohloubení sociálních problémů v místech, kde lázeňství a cestovní ruch tvoří důležitý segment ekonomiky města. Z toho důvodu se představitelé lázeňských míst obrátili na Vládu ČR s apelem na podporu lázeňství.

 Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

dovolujeme si Vás oslovit jako představitelé 34 lázeňských míst v České republice, která jsou spojena do organizace Sdružení lázeňských míst České republiky.

Situace, která nastala v souvislosti s nutnými mimořádnými opatřeními, dopadla velmi výrazně na léčebné lázeňství a cestovní ruch v našich místech – pro řadu míst je postižení fatální, a to nejen pro samotná lázeňská a ubytovací zařízení, ale i pro doprovodnou infrastrukturu. Celá podnikatelská struktura lázeňských míst je vzájemně provázaná, a když se musely zavřít restaurace a ubytovací zařízení, okamžitě se to začalo projevovat i v dalších segmentech. Je ochromen celý život v lázeňských místech, což bude mít samozřejmě dopady i do rozpočtů jednotlivých míst, kde ve většině jsou poplatky z pobytu důležitou příjmovou stránkou.

Žádáme Vás o zvážení následujících bodů:

V současné době se hovoří o restartu nemocniční péče. Systém lázeňské rehabilitační péče je taktéž zařazen v systému, a tak Vás žádáme o co nejrychlejší uvolnění lázeňské rehabilitační péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lázeňská místa zvláště v Karlovarském kraji jsou velmi závislá na zahraničních návštěvnících – v loňském roce se zde léčilo 69,8 % zahraničních klientů. V tomto regionu se zároveň realizuje 55 % všech přenocování v lázeňských místech. Lázeňská místa jsou samozřejmě připravena na oslovení české klientely, avšak tato v žádném případě nemůže nahradit výpadek zahraničních klientů. Mnoho lázeňských zařízeních již nyní propouští své zaměstnance a plánují otevření až v příští sezóně, jelikož nevidí světlo na konci tunelu s ohledem na chybějící prohlášení vlády.
a) Žádáme Vás v této kapitole o alespoň předběžnou informaci, kdy plánujete otevřít hranice pro návštěvníky (
primárně z Německa, případně i dalších trhů stěžejních pro české lázně jako jsou Rusko a arabské země – dle zvážení dopadů dotčených ministerstev).

  1. b) zároveň s ohledem na dlouhotrvající dopady na lázeňství a cestovní ruch Vás žádáme o prodloužení programu ANTIVIRUS. Pokud by bylo možné tento program rozšířit i na příspěvkové organizace měst v oblasti kultury a sportu. Nastavená opatření vlády opomíjejí dopady na města prostřednictvím jejich příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu (informační centra, kina, kulturní a společenské akce, kongresy, sportovní centra, plovárny), jenž se dostávají v oblasti výnosů na nulovou hodnotu a zavedená úsporná opatření ze strany města – zřizovatele nestačí tento propad výnosů vyrovnat.

Třetí apel zní z naší strany na marketingovou podporu domácího lázeňského cestovního ruchu. Apelujeme na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby prostřednictvím své příspěvkové organizace CzechTourism podpořilo marketingovou kampaň zaměřenou na české a moravské lázně. Bohužel v současné době zveřejněném konceptu „světové Česko“ jsme oblast lázeňství nezaregistrovali. Kampaň na domácí samoplátce by alespoň částečně dokázala zmírnit dopady uzavřených hranic pro zahraniční klienty. 

Prosíme Vás tedy o Vaši součinnost a pochopení.

Předem děkuji za Vaši reakci, s úctou

Jan Kuchař

Předseda Sdružení lázeňských míst                                                

Sdružení lázeňských míst bylo založeno v roce 1991 a je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a regionu, ale i ČR. V současné době má 34 členů.

Více informací o činnosti sdružení lze nalézt na www.jedemedolazni.cz

 Kontakty:

ing. Jitka Ettler Štěpánková, tajemnice Sdružení lázeňských míst, stepankova@jedemedolazni.cz, 777 486 082

Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst, kuchar@jedemedolazni.cz , 778 546 437

OLYMPUS DIGITAL CAMERA