V Mariánských Lázních schválili slevy na nájemném nebytových prostor

Rada města Mariánské Lázně na svém jednání dne 24.března schválila poskytnutí slevy po dobu následujících pěti  měsíců ve výši 90% z nájemného v nebytových prostorech. Sleva se netýká těch, kterých se aktuální vládní opatření nedotýkají a nadále pokračují ve své činnosti (bankovnictví, pojišťovnictví, lékárny, kancelář poslanecké sněmovny, umístění trafostanic, sklady, garáže). O schválenou slevu není nutné žádat. Odbor majetku vypracuje Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor a bude postupně vyzývat nájemce k jejich podpisu.

„Jedná se přibližně  o 83 nájemců nebytových prostor,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Očekávaný příjem v rozpočtu města pro rok 2020 se sníží  cca o 1 272 789,-Kč/1měsíc, tj. o  6 363 945,–Kč/5 měsíců.

„Jakkoli si jakožto vedení města uvědomujeme výpadek příjmů rozpočtu, který bude důsledkem tohoto kroku, vedly k tomuto rozhodnutí dva zásadní důvody. Jednak by bylo značně nemorální v této těžké době trvat na splátkách nájmu u nájemníků, kteří přišli ze dne na den o veškeré své příjmy,“ informoval starosta.

Neméně důležitým faktorem je rovněž nutnost dlouhodobého, strategického uvažování. V případě, že by město na placení nájemného v plné výši trvalo, byl by výsledkem konec velkého počtu provozovatelů a než by se podařilo NP znovu obsadit, byly by finanční ztráty daleko vyšší.

„Pevně věříme, že tímto vstřícným krokem přispějeme k tomu, že se našim nájemníkům podaří těžké období překonat a oboustranně prospěšná partnerství budou nadále pokračovat.Děkuji tímto panu místostarostovi Královi a odboru majetku za přípravu tisku a všem členům rady města za jeho podporu,“ upřesnil Martin Kalina.