Dopravně bezpečnostní akce odhalila bezmála stovku přestupků

Více jak stovka policistů kontrolovala řidiče po celém Karlovarském kraji. Konala se dopravně bezpečnostní akce s názvem „Y“, při které byla odhalena bezmála stovka přestupků, mezi kterými vedl nevyhovující technický stav aut.

Policejní hlídky se v průběhu akce zaměřily především na kontrolu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel, ale i na problematiku pašování drog, zbraní či odcizených věcí. Samozřejmostí byla kontrola dodržování obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Během akce zkontrolovali policisté téměř tisíc vozidel, přičemž zjistili 96 přestupků. Blokově vyřešili 85 z nich a dalších 11 oznámili na příslušný úřad. Nejčastěji hřešili řidiči vozidel ohledně nevyhovujícího technického stavu. Mezi další časté přestupky patřilo nepoužití bezpečnostních pásů či nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti. Celkem pět řidičů porušilo rychlost, u dvou řidičů bylo zjištěno požití alkoholických nápojů a jeden řidič byl pod vlivem návykových látek.

Foto: Policie ČR