V muzeu se lidé dozví více o sopkách

Dozvědět se co nejvíce informací o sopečné činnosti mohou nyní lidé v Muzeu Karlovy Vary. Je tu k vidění jedinečná výstava, která nese název Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje. Expozice představuje sopky z různých úhlů pohledů, i méně známých. V obecné rovině seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jakých podob mohou nabývat, i s tím, že sopečnými produkty nemusí být jen popel a láva.

„Návštěvníci se seznámí s vybranými sopkami z Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámější Komorní hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem tato část výstavy přibližuje jedenáct zajímavých lokalit z regionu,“ sdělil kurátor výstavy Jan Matějů. 

Příchozí návštěvníci se dozví informace o stavbě sopek, stáří, způsobu vzniku a je možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin z představených lokalit. 

„Zájemce potěší zbrusu nové animace sopečné činnosti Šemnické skály nebo Komorní hůrky, které jsou formou filmové smyčky přehrávány na monitoru. Pro děti i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky. Je to například zvonkohra ze znělcových desek nebo hledání otisků listů a minerálů v laharových uloženinách. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní obtížnosti – pro 1. a 2. stupeň ZŠ,“ vysvětlil Jan Matějů.

Některé z vystavených kamenů prošly rukama kameníka, který jejich části vyleštil. 

„Chtěli jsme, aby návštěvníci mohli na výstavě vidět skutečně perfektní ukázky hornin, které budou vystaveny volně a na které bude možné si sáhnout. Nemohli jsme se spokojit jen s malými sbírkovými vzorky. Jednalo se přitom o poměrně náročnou akci, kdy jsme spolu s kolegou Vláďou Rapprichem několikrát naložili vždy auto plné kamenů, z nichž jsme následně vybírali ty nejhezčí. Celkem jsme snad mohli převézt dvě tuny kamenů,“ popsal přípravy výstavy Jan Matějů. 

Panely, na kterých si mohou lidé přečíst zajímavé informace o sopkách a jejich činnosti, vznikaly pod rukama odborníků asi dva měsíce.

„Nejsložitější části celé výstavy měl na starosti animátor z České geologické služby, který na základě odborných podkladů vulkanologa Vladislava Rappricha připravoval animace sopečné aktivity. Tyto animace mohou exkluzivně lidé na výstavě vidět. Podívat se mohou na výbuch sopky Komorní hůrka, na vznik sopky Šemnická skála a aktivitu sopky Šumná. Animace vzniku Šemnické skály vznikla přímo kvůli této výstavě,“ vysvětlil Jan Matějů. 

Výstava bude přístupná až do 1. prosince

 VID