Karlovarští hasiči vyvíjí unikátní aplikaci, která pomůže u požárů historických památek

Ve spolupráci s pracovníky hradu a zámku v Bečově nad Teplou je pilotní verze hotová, nyní je potřeba sehnat peníze na dokončení

Požáry historických památkových objektů jsou jedny z nejsložitějších zásahů, se kterými se hasiči mohou potkat. Je to dáno několika faktory. Tyto objekty jsou zpravidla velmi špatně přístupné pro zásahovou techniku, orientace a pohyb zasahujících uvnitř těchto objektů je velmi složitá, především střešní konstrukce historických objektů jsou z vysoce hořlavých materiálů. To vše vychází z historie, kdy tyto objekty byly stavěny v místech špatně dostupných kvůli ochraně, a používali se materiály, které z dnešního hlediska požární ochrany jsou velmi nebezpečné. Pokud se jedná o objekty v městské zástavbě, tak zde je dostupnost pro zasahující lepší, ale zpravidla historická centra měst a obcí neumožňují dostatek prostoru pro potřebné množství zásahové techniky. V Karlovarském kraji splňuje všechna vyjmenovaná nebezpečí například hrad v Lokti na Sokolovsku či zámek a hrad v Bečově nad Teplou. A právě ve spolupráci s bečovským státním zámkem a hradem vyvíjejí karlovarští hasiči unikátní pomůcku, která má za úkol významně pomoct veliteli zásahu při požáru historických památných objektů.

Hasiči nebezpečí v těchto objektech vůbec nepodceňují, naopak si velmi uvědomují zhoršené podmínky pro rychlý a především efektivní zásah. Pro všechny tyto objekty je zpracovaná takzvaná Dokumentace zdolávání požárů. Tuto dokumentací tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit dokument pro jednotku požární ochrany, který by jí poskytl informace o objektech takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dlouhodobě spolupracuje se Státním hradem a zámkem Bečov. Cílem spolupráce je významným způsobem zvýšit požární bezpečnost této památky. Od roku 2018 společně vyvíjí unikátní aplikaci, která posouvá dokumentaci zdolávání požárů vybraného objektu do digitální sféry. Tento nový sytém má sloužit jako pomůcka velitele zásahu a převádí papírovou formu dokumentace zdolávání požárů do digitální formy a 3D prostředí. Systém má být použitý pro objekty a areály, kde jsou složité podmínky pro zásah, je nedostatečná či chybějící dokumentace samotné stavby, jsou zde vysoké hodnoty samotné památky či mobiliáře a předpokládá se v případě požáru evakuace osob a předmětů. Každý objekt před zanesením do aplikace musí projít důkladnou přípravou, kdy je nutné zapracovat terénní dispozice areálu, jednotlivé objekty a jejich odstupy, jednotlivá podlaží, jednotlivé zájmové místnosti, požárně bezpečností zařízení, únikové a zásahové cesty včetně nástupních ploch pro hasičkou techniku, hlavní uzávěry médií, specifická rizika a specifika užívání objektu. Takto zmapovaný objekt, který je nasnímán pomocí 360stupňové kamery, 360stupňového scaneru a dronu z výšky, je přenesen do 3D programu, kde je vytvořen digitální model. Velitel zásahu poté s využitím aplikace například v tabletu či notebooku může virtuálně procházek jednotlivé úseky objektu, včetně celkových pohledů ze všech směrů a z výšky, tím má možnost efektivněji rozhodnout o způsobu vedení zásahu. Zároveň bude mít v aplikaci například ve 3D znázorněné možnosti ustavení zásahové techniky.

Výhody tohoto unikátního sytému tvoří schopnost vyšší orientace v objektu, možnost selekce místností, spojení více podlaží, časovou úsporu při rozhodování velitele, intuitivní ovládání, schopnost jednoduché aktualizace dat. To vše v offline rozhraní, tedy velitel zásahu má všechny tyto informace kdykoliv k dispozici bez závislosti například na internetovém připojení. Pro jednotky požární ochrany to znamená lepší taktickou připravenost vedení zásahu a efektivní vedení zásahu. Aplikaci po požáru může stejně dobře využít i vyšetřovatel požárů.

V dosavadním vývoji aplikace byl všemi prostředky zmapován hrad a zámek Bečov a přenesen do digitální podoby. Byla připravena i zkušební verze samotné aplikace. Pro dokončení záměru je nutné sehnat finanční prostředky pro vytvoření ostré verze aplikace, což je úkol pro externí vývojářskou firmu. Odhadované náklady jen na vytvoření aplikace jsou dva miliony korun. Následně by vybrané památky hasiči zdokumentovali skenery, drony a kamerami a převedli do 3D modelů pro aplikaci. Výběr památek zařazených do aplikace by společně s hasiči řešil Národní památkový ústav.

V současné době začal s hasiči z Karlovarského kraje spolupracovat také Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který připravil žádost o dotaci z evropských fondů na vývoj samotné aplikace. V případě přidělení finančních prostředků z dotace by v průběhu letošního a příštího roku došlo k finální úpravě aplikace a zavedených vybraných historických památek tak, aby aplikaci mohli začít hasiči naplno využívat.
V reakci na ničivý požár světoznámé katedrály Notre-Dame v Paříži, ale například také na požár průmyslového paláce na výstavišti v Praze v roce 2008 nebo požár střechy hradu Krásna Horka na Slovensku v roce 2012, je zřejmé, že památky jsou v případě vypuknutí požáru objektem, kdy zvládnutí události je pro hasiče nesmírně složitým úkolem. Vyvíjená aplikace nespasí všechny historické památky, může ale značným způsobem ovlivnit průběh zásahu a poskytnout veliteli zásahu pomůcku pro efektivní vedení zásahu a tím uchránění co největších hodnot daného objektu.

Kromě vývoje této nové aplikace hasiči připravují pravidelně cvičení na simulovaný požár největších historických památek v kraji. Zásah nacvičují téměř každoročně například na hradě a zámku v Bečově, na hradě v Lokti či na zámku v Kynžvartu.

Foto: HZS Karlovarského kraje