SŽDC investuje další desítky milionů korun do zlepšení zabezpečení přejezdů

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provozuje v současné době téměř osm tisíc přejezdů. Zvyšování bezpečnosti jak železniční, tak silniční dopravy na úrovňových kříženích je jednou z hlavních priorit správce drážní infrastruktury. I když se podařilo zlepšit stav a zabezpečení mnoha přejezdů, SŽDC letos zintenzivnila přípravy nejen dalších opravných, ale především investičních akcí.

Rekonstrukce desítek přejezdů se připravují v rámci velkých investičních celků, jako jsou například optimalizace tratí Beroun – Králův Dvůr a Český Těšín – Dětmarovice nebo revitalizace trati Louny – Lovosice. „Vedle těchto rozsáhlých staveb se SŽDC soustředí na investiční akce menšího rozsahu přímo zaměřené na železniční přejezdy. Investiční plán SŽDC obsahuje v současné době zhruba 180 těchto jednotlivých akcí, které se zabývají výhradně úpravami na železničních přejezdech a dotknou se celkem 313 přejezdů, u nichž dojde k zlepšení jejich technického stavu a bezpečnosti provozu na nich,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Tyto projekty se nacházejí v různém stavu rozpracovanosti přípravy, respektive realizace. Stavby mají za cíl osazení nového světelného přejezdového zařízení (119 přejezdů), doplnění závor (42 přejezdů), implementaci funkce sekvenčního sklápění (22 přejezdů) nebo celkovou rekonstrukci přejezdů včetně jejich zabezpečení (127 přejezdů). Na nejvýznamnější části železniční sítě, tranzitních železničních koridorech, přistoupila SŽDC na vybraných přejezdech ke kvalitativně ještě zásadnějším opatřením. Na základě podrobné analýzy Centrální komise Ministerstva dopravy odsouhlasila přípravu přestavby jedenácti přejezdů, které budou nahrazeny novým mimoúrovňovým křížením. Vznikne tak nová spojovací komunikace, která umožní zrušení přejezdu. Vybrané přejezdy se nacházejí na tratích Břeclav – Přerov, Přerov – Bohumín, Přerov – Olomouc, Česká Třebová – Praha, Praha – Plzeň a Praha – Děčín. U těchto staveb probíhá v současné době zpracování záměru projektu, v některých případech se již řeší dokumentace pro územní rozhodnutí.

Kromě samostatných akcí se náhrady přejezdů řeší také v rámci přípravy optimalizací a modernizací vybraných tratí. Jedná se o desítky přejezdů, převážně na železničních tratích Plzeň – Domažlice, Kolín – Děčín, Velký Osek – Choceň, Praha – Beroun a Brno – Česká Třebová. V případě staveb na trase Brno – Přerov, navrhované pro traťovou rychlost 200 km/h, dojde ke zrušení všech přejezdů s ohledem na legislativní požadavky, protože na tratích tohoto typu už nelze úrovňové přejezdy ponechat.

SŽDC jako správce železniční infrastruktury přejezdy nejen buduje, ale musí je také udržovat v provozuschopném stavu. V rámci běžné činnosti je nutné zajistit požadované rozhledové poměry, především odstraňováním náletových dřevin a ostatní zeleně. V letošním roce akce zaměřené přímo na opravy přejezdů stály přibližně 120 milionů korun, další finanční prostředky na opravy přejezdů byly vloženy v rámci rozsáhlejších oprav tratí, například v úseku Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem, Mšeno – Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště – Turnov, Čermná nad Orlicí – Borohrádek, Měchenice – Dobříš a Praha-Smíchov – Praha-Zličín.

Velká část železničních přejezdů se nachází na křížení železniční tratě s účelovou komunikací. Některé jsou navíc v dosažitelné vzdálenosti od jiného přejezdu, který může předmětný objekt nebo pozemek také obsloužit. Takovéto přejezdy se SŽDC snaží každoročně rušit.

Dalším preventivním prvkem vedoucím ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech je instalace dohledových kamer. Kamerové systémy na železničních přejezdech se postupně zavádějí v posledních 15 letech. Díky tomuto technickému řešení si mnozí řidiči mají šanci uvědomit, že riskovat a nedodržovat pravidla silničního provozu se nevyplácí. Záznamy z kamer na přejezdech totiž slouží jako data potřebná k řešení dopravního přestupku Policií České republiky či místní samosprávou.

Aktuálně je po celé republice v provozu 53 míst vybavených některým z níže uvedených systémů:
Kamerový systém s místním záznamem
Obraz je kontinuálně zaznamenáván a ukládán na datovém úložišti. V případě potřeby je možné záznam okopírovat na místě a provést jeho následnou analýzu, například v případě vyšetřování mimořádné události.

Kamerový systém s místním záznamem a přenosem přes WiFi
V systému je možné připojit se online na kamerový výstup prostřednictvím WiFi komunikace a sledovat a zaznamenávat výstupy z kamer. Toho využívá v některých případech Policie ČR při dopravních akcích.

Kamerový systém s místním záznamem a přenosem dat ke zpracovateli přestupkové agendy
Nejpokročilejší kategorie kamerových systémů, které umí detekovat automaticky registrační značku vozidla, pořídit fotodokumentaci přestupku a pořídit i krátké video. Kromě místního uložení předávají data automaticky ke zpracovateli přestupku.