Pyrotechnik u Kynšperka zlikvidoval dělostřelecký granát

Dělostřelecký granát z 2. světové války musel zlikvidovat pyrotechnik nedaleko Kynšperka nad Ohří. Nález munice nahlásil na linku 158 sedmadvacetiletý muž.Dělostřelecký granát Kynšperk

„V sobotu dne 3. listopadu 2018 kolem 13. hodiny oznámil sedmadvacetiletý muž na linku 158, že mezi Kynšperkem nad Ohří a Kamenným Dvorem nalezl podezřelý předmět připomínající munici,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Krejčí. „Uvedl, že si předmět vyfotil a dal na sociální síť, kde mu napsali, že by se mohlo jednat o tankový granát, tak učinil oznámení o nálezu na policii,“ upřesnila.

Na místo vyjela policejní hlídka, která zajistila místo nálezu a okolí z důvodu bezpečnosti. Operační důstojník na místo povolal pyrotechnika z expozitury Teplice. Ten nález označil za dělostřelecký granát ráže 50 mm z období 2. světové války.

„Pyrotechnik rozhodl o likvidaci munice na místě. Nejprve došlo ke kontrole prostoru a poté i k samotné likvidaci. Likvidací munice nebyla způsobena žádná škoda na majetku nebo zdraví,“ doplnila Kateřina Krejčí.

Nálezy podezřelých předmětů připomínajících munici jsou docela časté, ať při stavebních nebo výkopových pracích, hledání hub, cenných předmětů z minulých let nebo jen při běžné procházce. Takové předměty mohou být zkorodované a nefunkční. Existují však případy, kdy je munice ještě funkční. Hrozí tedy nebezpeční nejen nálezci, ale může být ohroženo i celé nejbližší okolí.  Není proto na škodu, připomenout si pár preventivních rad, jak se zachovat při jejich nálezu:

  • S nalezeným předmětem nebo podezřelou municí nikdy nemanipulujte.
  • Nález označte a oznamte policii.
  • Zajistěte nález tak, aby k němu nebyl možný přístup dalších osob.
  • Vyčkejte příjezdu policie a dalších odborníků – psovoda se služebním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin, pyrotechnika a dalších policistů (pyrotechnici ke každému nálezu přistupují tak, jako by šlo o nebezpečný nález a musejí zachovávat pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi).
  • Respektujte vyznačený bezpečný prostor pro práci policistů a pyrotechnika. Na místech, kde nehrozí nebezpečí osobám ani poškození majetku, jsou nálezy likvidovány na místě. V ostatních případech je nález odvezen na bezpečné místo, kde je odborně zneškodněn.
  • Vždy je nutné poslechnout pokyny policistů.