Vědci se k sopce vrátí v září

Známá je po celém světě. Byla úplně první, do které se vědci před 200 lety prokopali. Řeč je o Komorní hůrce. Tam letos Geofyzikální ústav dokončil svoji část průzkumných prací. V září se k sopce vrátí odborná důlní společnost. Už teď je jasné, že během září horníci jedinečnou štolu pod touto sopkou znovu otevřou. 

„Svoji část jsme již udělali. To znamená, vykopali jsme prvních několik metrů chodby, kterou jsme zajistili speciálním ocelovým oplechováním, dovnitř jsme už dodali světla, aby bylo uvnitř vidět, a na začátku u vchodu už máme umístěné helmy pro vstup do podzemí,“ informoval seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Chodba je naprosto bezpečná, ale podle zákona musí mít lidé při vstupu do uměle vytvořené chodby helmu na hlavě. „Budou ji muset mít všichni, kdo se budou chtít do chodby podívat i po dokončení prací,“ sdělil seismolog.

V těchto dnech geologové připravují další práce, které by měly začít v novém školním roce. Výsledkem bude zhruba třicet metrů dlouhá chodba ke ztuhlému magmatu v podzemí. Možná, že to bude o několik metrů více. Až bude štola, která je ve světě známá jako Goethova, hotová, umístí do jejího nitra odborníci i speciální aparaturu.

„To z toho důvodu, abychom mohli ještě důkladněji sledovat například zemětřesení v této oblasti. Čedičem se totiž seismické vlny šíří trochu jinak, než jak je tomu například v žulovém masivu pod Skalnou, kde máme také rozsáhlou seismologickou stanici,“ podotkl Milan Brož.

Uvnitř vyhaslé sopky se tak objeví přístroje na měření teploty, magnetismu anebo i na gravimetrické měření, kterým se zjišťuje změna tíhového pole Země.

Téměř dvě stě let stará štola v útrobách vyhaslé sopky Komorní hůrka u Chebu by mohla být podle nových informací obnovená už na konci letošního roku. Ale to v případě, že při výběrových řízeních nenastanou nějaké komplikace. Seismologové na jejím zprůchodnění pracují už tři roky. Pro veřejnost se cesta za ztuhlým magmatem otevře ale až v srpnu 2019. Tehdy totiž uplyne 270 let od narození básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga Goetha. 

VID