Počet ukončených neschopenek meziročně vzrostl o více než sedm procent. Doba stonání se o 2 dny zkrátila

Za prvních šest měsíců letošního roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 1 013 791 ukončených případů dočasných pracovních neschopností, tzv. neschopenek, což je o 7,6 % více než za stejné období loňského roku.

Nejvíce případů ukončených tzv. neschopenek vykazoval stejně jako loni Středočeský kraj, následovaný hlavním městem Prahou a Moravskoslezským krajem. Lidé za leden až červen 2018 prostonali celkem 38 286 512 dnů, to je o 449 705 víc než za stejné období vloni. V počtu prostonaných dní vedl stejně jako v roce minulém Moravskoslezský kraj.

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se meziročně zkrátila o více než 2 dny – z loňských 40,16 dne na letošních 37,77 dne. Nejkratší dobu opět stonali pojištěnci v Praze (29,09 dne) následováni Středočechy (33,79 dne).

Nejdéle na neschopence byli letos pojištěnci ve Zlínském kraji (v průměru 46,42 dne), dočasná pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji, který loni v délce dočasné pracovní neschopnosti vedl, trvala letos v průměru 45,34 dne. 

Na nemocenském bylo k 30. 6. 2018 vyplaceno 11,6 mld. Kč, ve stejném období loňského roku to bylo 8,13 mld. Kč. V této souvislosti je třeba připomenout, že se letos od 1. ledna zvýšila sazba pro výpočet nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti činí nemocenské 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne pak 72 %.

 

Tabulka 1: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za 1. pololetí 2018 podle krajů

Kraj Počet ukončených případů DPN Počet prostonaných dnů Průměrná délka trvání 1 případu DPN
Jihočeský 65 657 2 587 580 39,41
Jihomoravský 109 952 4 357 327 39,62
Karlovarský 27 701 961 749 34,72
Královéhradecký 58 957 2 151 757 36,50
Liberecký 48 555 1 700 498 35,02
Moravskoslezský 110 142 4 994 376 45,34
Olomoucký 61 954 2 569 988 41,48
Pardubický 52 876 1 988 717 37,61
Plzeňský 65 104 2 270 065 34,87
PSSZ 111 875 3 254 345 29,09
Středočeský 117 069 3 955 304 33,79
Ústecký 78 309 2 884 557 36,84
Vysočina 51 417 2 093 170 40,71
Zlínský 54 223 2 517 079 46,42
Celkem ČR 1 013 791 38 286 512 37,77

Zdroj: ČSSZ

 

Tabulka 2: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) podle věkových skupin a pohlaví

Věkové skupiny 1. pololetí 2018
Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
do 20 let 13 920 7 666 6 254 17,11 15,17 19,49
20 – 29 let 208 523 109 478 99 045 25,42 20,54 30,82
30 – 39 let 217 612 107 974 109 638 32,56 27,80 37,24
40 – 49 let 264 690 108 418 156 272 38,08 38,06 38,09
50 – 59 let 237 787 95 456 142 331 48,21 51,07 46,29
60 a více let 71 259 42 654 28 605 57,80 65,81 45,87
Celkem 1 013 791 471 646 542 145 37,77 36,41 38,94

Zdroj: ČSSZ