Skauti si vycvičili draka a pojedou s ním do celorepublikového kola

Malí skauti a skautky o víkendu bojovali o trofej Závodu vlčat a světlušek a také o postup do celorepublikového kola. 150 účastníků z Karlovarského kraje porovnalo své dovednosti a schopnosti v blízkosti Svatošských skal. Vítězné hlídky – Červená lentilka z Horního Slavkova
a Mintaka z Karlových Varů postoupily do celostátního kola.skauti drak

Vlčata a světlušky (malí skauti a skautky ve věku 8-10 let) o víkendu plnili úkoly, které prozkoušely jejich dovednosti a znalosti v dnešním světě. Závod se skládal z 12 stanovišť, které byly rozmístěny na trase v okolí řeky Ohře a Svatošských skal. Úkoly na stanovištích byly všestranné – manuální zručnost, kuchařské dovednosti, dopravní značky, vyhledávání informací a nebo poskytnutí první pomoci.

Samotný závod prověřil nejen vědomosti a znalosti, ale také jejich schopnosti – schopnost komunikovat, týmovou spolupráci, logické myšlení a uvažování i fyzickou zdatnost, kterou museli prokázat při pádlování v pramici na Ohři.

„Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem, legendou, které v Junáku – českém skautu říkáme symbolický rámec,“ říká Dana Tarantová, velitelka celého Závodu vlčat a světlušek. Téma závodů v Karlovarském kraji bylo podle pohádky “Jak vycvičit draka”, a tak turisté mohli v sobotu potkat spoustu dětí i dospělých ve vikingských kostýmech, jak běží uprostřed lesa a plní různé úkoly, čímž získaly zkušenosti na vycvičení svého draka, aby na konci závodu porazily zlého draka Mlsouna Strašlivého.

“Připravit skautské závody – to je práce na několik měsíců. Není to jen o vymyšlení stanovišť a trasy, ale jde i o výběr místa, kde se na víkend může ubytovat více než 200 skautů, zajištění jídla, hygieny, vymyšlení logistiky, zohlednění dopravy na místo závodu a i vymyšlení doprovodného programu. Letošní závody zorganizoval tým skautů a skautek z Přístavu Orion Karlovy Vary pod vedením Jiřího Kučery – Hvězdáře.” popisuje ve zkratce přípravu závodu mediální zpravodaj Martin Dvořák – Klix.

Závod vlčat a světlušek je jedna z největších akcí, které Junák – český skaut jednou za dva roky pořádá. Jde o celostátní skautskou soutěž, v níž kluci a holky ve věku 8 – 10 let porovnávají své schopnosti a dovednosti. Cílem závodu je ale i seznámení se dětmi z jiných oddílů a středisek.

                                                                                                                                         Martin Dvořák – Klix