Nemoci dýchací soustavy. Tradičně dominovaly ostatním skupinám diagnóz

V 1. čtvrtletí letošního roku to byly opět nemoci dýchací soustavy, které ve statistikách ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) převažovaly. Z 337 209 ukončených „neschopenek“ za první tři měsíce roku si 254 573 připsala akutní infekce dýchacích cest.

I když nemoci dýchací soustavy převažovaly, zabralo léčení jednu z nejkratších průměrných dob – 14,38 dne. Z této skupiny připadla nejkratší doba léčby na chřipku, a to v průměru 13,51 dne. Naopak 24 pacientů s tuberkulózou strávilo na lůžku v průměru téměř 210 dní.

Co do četnosti případů následují za nemocemi dýchací soustavy už tradičně nemoci pohybové soustavy. Letos jich bylo v prvních třech měsících zaznamenáno 80 832, což je méně nežli loni, kdy jich bylo 86 695. Meziročně ubylo i nemocí trávicí soustavy (28 017 oproti 32 481).

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví za 1. čtvrtletí 2018

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 24 18 6 209,79 225,44 162,83
Zhoubné novotvary 3 255 1 604 1 651 183,94 173,38 194,21
Nemoci duševní 10 470 3 762 6 708 90,07 84,47 93,21
Nemoci nervové soustavy 6 518 2 760 3 758 86,66 84,13 88,52
Nemoci oběhové soustavy 12 190 6 925 5 265 79,00 87,64 67,63
     – hypertenze 3 472 1 969 1 503 57,07 56,39 57,97
     – ischemická choroba srdeční 1 522 1 230 292 131,89 133,31 125,93
     – cévní nemoci mozku 667 434 233 164,49 161,73 169,63
     – jiné nemoci oběhové soustavy 6 529 3 292 3 237 69,59 79,50 59,52
Nemoci dýchací soustavy 337 209 153 165 184 044 14,38 14,09 14,63
     – akutní infekce dýchacích cest 254 573 113 822 140 751 14,13 13,80 14,40
     – chřipka 75 523 35 932 39 591 13,51 13,16 13,82
     – chron. nemoci dolních dýchacích cest 3 496 1 566 1 930 41,64 42,28 41,12
     – jiné nemoci dýchacích cest 3 617 1 845 1 772 24,28 26,07 22,42
Nemoci trávicí soustavy 28 017 15 240 12 777 31,62 32,59 30,48
Nemoci kůže 6 449 3 670 2 779 35,53 34,37 37,07
Nemoci pohybové soustavy 80 832 41 727 39 105 66,06 62,16 70,21
     – nemoci páteře 53 318 27 217 26 101 61,78 57,93 65,80
     – jiné nemoci pohybové soustavy 27 514 14 510 13 004 74,35 70,10 79,08
Nemoci moč. a pohl. soustavy 17 958 3 978 13 980 33,76 38,30 32,47
Těhotenství, porod, šestinedělí 8 695 0 8 695 101,96 0,00 101,96
Úrazy, otravy 43 704 27 475 16 229 54,80 54,20 55,81
Nemoci ostatní 40 560 16 246 24 314 37,43 30,44 42,09
Celkem 595 881 276 570 319 311 33,20 32,36 33,94