Na hradě budou pokračovat opravy. Letos se začne se vstupní částí

Opravy hradu budou pokračovat. V minulosti již probíhaly opravy na statickém zajištění stěny hradního paláce a pro letošek je počítáno s opravami vstupní části hradu s jihovýchodními kasematy a bastionem.Chebský-hrad-by-se-mohl-již-příští-rok-objevit-na-seznamu-kulturních-památek

Město Cheb v loňském roce požádalo o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kdy předpokládané způsobilé výdaje dosahovaly 33.022.146 Kč, přepokládaná dotace ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů tedy měla dosáhnout částky ve výši 29.719.931 Kč. Město Cheb na počátku letošního roku dotaci nejdříve nezískalo, stalo se ovšem prvním náhradníkem a díky tomuto mu nakonec byla přidělena alespoň krácená dotace ve výši necelých 23.000.000 Kč.

„Z těchto finančních prostředků by měla být primárně vyřešena celková oprava a revitalizace vstupní partie hradu s jihovýchodními kasematy a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního opevnění hradu. V masivních hradbách se nacházejí v přízemí stávající klenuté prostory průjezdu, pokladny, zázemí a expoziční sál. Bude rovněž provedena kompletní výměna cihelné přizdívky vnějšího líce hradebních zdí na východní, jižní a západní straně hradu a oprava severní fasády bastionu a jihovýchodních kasemat. Tyto práce by měly být dokončeny na podzim příštího roku,“ uvedl kastelán Tomáš Dostál.

Chebský hrad se může pro nadcházející turistickou sezónou pochlubit i novinkou, kterou je nově nainstalovaný exponát středověké mechanické artilerie. Jedná se o tzv. „kočku“ nebo též „kocoura“, což je dobové středověké pojmenování pro pohyblivou, nebo lépe řečeno pojízdnou, obléhací věž, jež byla využívána při ztékání hradeb obleženého města či hradu. Útočníci takovouto věž přisunuli těsně k hradbám, sklopili krátký můstek, po němž následně přeběhli a poté se střetli s obránci.

A na co se mohou návštěvníci těšit? „V areálu našeho hradu se v současné době nachází již osm funkčních exponátů, včetně obřího vahadlového dobývacího praku, představujících návštěvníkům artilerii a obléhací prostředky z doby před vynálezem střelného prachu. Naše sbírka je tak s velkou pravděpodobností vůbec největší v celé České republice,“ dodal kastelán.

Hradní sezóna začíná od 1. dubna a hned tento den je připravený kulturní program pro děti s názvem „Zelené barety na Chebském hradě“. Jedná se o branný den pro odvážné děti s britskými Commandos z druhé světové války. Děti mohou zažít výcvik s nesmlouvavými bojovníky. Čekat také na ně bude překážková dráha, střelnice a mnoho dalších disciplín.

Chebský hrad je od loňského roku národní kulturní památkou. Jeho nejvýznamnější částí je však románsko – gotická kaple sv. Erharda a Uršuly.

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb