Vydejte se na Tři krále na hrad Hartenberg

Již po páté se mohou vydat zájemci na svátek Tří králů na hrad Hartenberg.  Jde o komornější, sváteční akci, kdy na Hartenberg doputují Tři Králové, k nimž se přidají návštěvnici.Tři-králové-Hrtenberg

Sraz účastníků je u školy v Hřebenech. Odtud  se průvod přesune na Hartenberg do hradní kaple, která je právě Třem králům zasvěcená. Tady se bude sloužit krátká mše, která bude celebrována farářem Petrem Bauchnerem. Připraveny budou výborné hradní koláčky a svařené víno.

Program:

17:00 Sraz zájemců u školy v Hřebenech

17:45 Průvod se Třemi králi do hradní kaple. Zapalování svíček

18:00 Mše, celebrovaná Petrem Bauchnerem