Vědci bagrem narazili na vulkanický výlev

Další geologické práce odstartovaly na vyhaslé sopce Komorní hůrka u Chebu. Tentokrát přijel vědcům na pomoc opět malý bagr. S jeho pomocí mohli odborníci vyhloubit až šest metrů hlubokou výzkumnou jámu. V ní pak vybudovali speciální bednění, které jim pomůže v dalších pracích v příštím roce. Během toho, co se lžíce bagru zakusovala do podzemí, narazila i na zbytky ztuhlého magmatu. Na částečném zpřístupnění Goethovy štoly, která je stará 180 let, pracují seismologové spolu s geology a horníky už dva roky. Pokud vše půjde dobře, za další dva roky by do chodeb mohli zavítat první návštěvníci. V letošním roce vyšly geologické práce na Komorní hůrce přibližně na 370 tisíc korun.A IMG_3680

„Podařilo se nám nyní najít místa, která nám potvrzují, že se jedná o zavalenou podzemní chodbu,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

V hloubce šesti metrů zaznamenali odborníci nejen pozůstatky sopečné strusky. Na dně jámy bagr lžící narazil zřejmě na ztuhlý vulkanický výlev.A IMG_3709

„Průzkumnou jámu zadřevíme a připravíme ji na příští rok. Následně díru zasypeme a další důlní práce by pokračovaly přímo v podzemí,“ nastínil postup prací Milan Brož.

Podzemní chodby, které se pod sopkou nalézají, téměř přesně souhlasí s historickými plány, na kterých jsou poměrně dobře zachycené.

„Podle našich měření by měly jít až do hloubky sedmnácti metrů. To znamená, že z jámy, kterou jsme nyní otevřeli, budeme následně pokračovat směrem k čedičové skalce, s vytesaným portrétem básníka Goetha, a pak půjdeme ještě za tuto skalku. Za ní se totiž zřejmě už bude nacházet původní ztuhlé magma, předpokládáme tak, že v těch místech byla přívodní dráha Komorní hůrky z hlubin země. Protože podle měření, které jsme tu učinili, jsme zjistili, že z místa za čedičovou skalkou, vytekly dva lávové proudy,“ informoval seismolog.

„Dovolím si tvrdit, že se jedná o jediné důlní dílo v Evropě, které vzniklo jako vědecký experiment,“ poznamenal Milan Brož.A IMG_3698

Hornické práce pod Komorní hůrkou začaly již před dvěma lety. Za tu dobu se povedlo vědcům otevřít prvních necelých deset metrů chodeb. Ty následně osadili z bezpečnostních důvodů zábradlím a osvětlením. Cesta pod zem je totiž velmi strmá. Navíc vědci ozdobný portál zabezpečili mříží, aby tak zabránili nepovolenému vstupu. Pokud vše půjde podle plánu, měly by geologické práce skončit za dva roky a lidem by se mělo otevřít přibližně šedesát metrů chodeb.

VID