Zapomenutý pomník připomene oběti 1. světové války

Na Den válečných veteránů se uskuteční v Lubech znovuodhalení pomníku obětem 1. světové války, španělské chřipky i pohřešovaných. Vzpomínková akce začne v sobotu 11. listopadu turistickým výšlapem k památníku, kde se bude konat krátká ceremonie. Túra  odstartuje v 9.30 hodin od hasičské zbrojnice a v 10:30 hodin proběhne u pomníku krátká vzpomínková akce. Poté jsou přítomní zváni k družné zábavě a diskusi.  Občerstvení zajistí lubskýsbor dobrovolných hasičů.

Foto: Tomáš LencPomník Luby na web malá

První odhalení pomníku proběhlo již 28. června 1925. Byl určen padlým a pohřešovaným v 1. světové válce v obci Opatov (dříve Absroth), Egeten, Libocký Důl a Pětidomí. Na pomníku jsou uvedeny i jména obětí španělské chřipky. Pomník stál kdysi ve středu obce u dnes již zaniklé budovy obecní školy. „Po 2. světové válce došlo k postupnému vysídlení obce, zániku mnoha usedlostí a budov. Poškozený a neúplný pomník zůstal stát v nově vzniklé oboře a nepřístupný veřejnosti postupně chátral a upadal v zapomnění,“ vysvětlil Tomáš Lenc, kronikář města Luby.

Myšlenka na jeho obnovu přišla v roce 2015 po úspěšné obnově pomníku padlých v dnes již zaniklé obci Výspa – Dürngrün, kterou pod záštitou turistického oddílu TJ Luby provedlo město Luby. Tehdy s nápadem přišli Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc. „I tentokrát jsme s nápadem opět oslovili turistický oddíl, paní starostku a zastupitelstvo města. I nyní nám vyšli vstříc a mohli jsme provést první kroky k jeho záchraně. Nejdříve jsme museli zjistit, komu patří pomník a pozemek, na kterém stojí. Pozemek patřil Pozemkovému fondu ČR. Dále bylo nutné zjistit, zda-li není památkově chráněn. I zde bylo nutné vést jednání tentokrát s Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Lokti.  Loketští památkáři uvedli, že by bylo vhodné nechat pomník stát na původním místě, ale vzhledem k jeho nepřístupnosti a k nestabilnímu podloží, na kterém stojí, tak s jeho přesunutím nakonec souhlasili. Všechna jednání vedla paní starostka Ing. Anita Černíková. Samotné stěhování, odborné kamenické práce zajistila osvědčená kamenická firma z Nového Kostela. Chybějící plastiku orlice zhotovil podle historických fotografií Milan Krsek z Lubů. Chybějící čelní nápisová deska pochází z dílny kamenické firmy. Zde nám velice pomohl pan Tomáš Dostál, vedoucí správy památkových objektů a kastelán chebského hradu, který nám ochotně poskytl dobovou fotografii pomníku, díky které bylo možno nově vyrobit chybějící prvky. V neposlední řadě se na obnově podílel Odbor správy majetku města Luby osazením dvojjazyčné informační tabule a odpočinkové lavičky,“ uvedl Tomáš Lenc.

Na otázku, jestli se podařilo vypátrat nějaký konkrétní příběh některého z padlých, odpověděl kronikář: „Samotný konkrétní příběh toho, či onoho padlého je obtížné vypátrat vzhledem k tomu, že se jednalo o řadové vojáky. 1. světová válka byla ohromný konflikt, který stál životy miliónu lidí, a nějaká evidence běžných vojáků se asi nevedla. Díky poválečnému odsunu většiny zdejších usedlíku zmizely i příběhy těchto vojáků. Z pomníku a archivů se můžeme jenom dočíst místa skonu jednotlivých vojáků. Je zde přes 50 jmen. Nezřídka se stalo, že padl otec i syn z jedné chalupy a jejich hroby jsou roztroušeny po celé Evropě –  Srbsko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Tirolsko, Rusko…