Jan Svěrák a Boris Redčenkov besedovali v chebské knihovně

V chebské knihovně proběhlo před nedávnem setkání nejen čtenářů s oscarovým režisérem a scénáristou Janem Svěrákem a architektem Borisem Redčenkovem. Akce se konala v rámci Týdne knihoven.chebská knihovna 3

Jan Svěrák hovořil o projektech, na kterých pracuje, ale tématem byl také projekt nové chebské knihovny, s kterým se díky přátelství s architektem Borisem Redčenkovem z ateliéru A69 seznámil a návrhy je nadšen. Chystanou stavbu rád přijede podpořit.

Podpořte novou chebskou knihovnu také vy. Problematikou té stávající se zabýval ateliér A69 – architekti a výsledkem je projekt, který řeší jak rekonstrukci vnitřku stávající hlavní budovy, tak i vybudování unikátní přístavby. Knihovna dnes totiž působí ve dvou objektech, není bezbariérová, má malý volný výběr knih (a tři patra skladů…), nedisponuje vyhovujícím sálem pro větší akce atd.Chebská knihovna 1

Cílem této výzvy (pro každého nad 15 let) je získat na svou stranu také veřejnost, resp. nezůstat u toho, že si novou knihovnu snad přejí jen knihovníci. Lidé se ptají, jak jsme s přípravami stavby daleko (již úvodní koncept A69 – architekti si v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2015 vysloužil 1. místo u odborné poroty i veřejnosti). Občané teď tedy mohou naše snažení ještě posílit.chebská knihovna 2

Hlasovací akci k podpoře rozvoje Městské knihovny v Chebu jsme odstartovali na pořadu Svěráka Jana / knihovna vzala dne 6.10.2017. Nositelem hlasu č. 1 pro realizaci zmíněného projektu se tak stal právě tento úspěšný režisér a scénárista. Moc děkujeme a stejně děkujeme i za všechny další hlasy! Šance, aby rovněž naše instituce odpovídala standardům knihovny 21. století, se může zvýšit.

Podpisové archy jsou k dispozici v chebské knihovně a zde.