Hartenberskou mši bude sloužit Mons. František Radkovský

Od roku 2012 se pravidelně koná vždy kolem termínu Nanebevzetí Panny Marie mše na hradě Hartenberg. Letos se uskuteční v sobotu 12. srpna ve 14 hodin. Slavnostní mši bude sloužit Mons.F.Radkovský. Na varhany zahraje Petr Rojík.ž Hartenberg 2 na web

Mše se koná vždy na nádvoří, protože nabízí více prostoru než kaple. Ale o prohlídku nově zrekonstruované kaple návštěvníci nepřijdou, hned po akci bude zpřístupněná.

Tradice mší byla obnovena po bezmála sedmi desítkách let v roce 2012. „V průběhu 67 let byl hrad zkonfiskován, vyrabován, zdevastován a v roce 1985 vypálen. Jako zázrakem se však našla gotická socha černé madony z hradu. Její hledání nám zabralo jeden rok. Nakonec jsme sochu vypátrali ve správě Plzeňské diecéze a požádali o návštěvu,“ uvedla Martina Vavřínová, spoluorganizátorka akce. „Pan biskup Radkovský nás tehdy vřele přijal a sochu umístěnou v depozitu nám ukázal. Slovo dalo slovo a od roku 2012 jsme ve spolupráci s plzeňskou diecézí začali pořádat mše vždy kolem termínu Nanebevzetí Panny Marie tedy v srpnu. První tři mše sloužil pan Josef Žák-generální vikář a bývalý obyvatel zdejší vsi. V loňském roce i letos mši bude sloužit monsignor František Radkovský,“ doplnila.