O titul vesnice roku bojuje i devět obcí z Chebska

Celkem 211 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Devět z toho je z Chebska. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

Foto: Archiv obce – Obec Krásná, vítěz předchozích ročníků soutěžeArchiv-obec-Krásná

Za Chebsko budou bojovat o titul obce Hazlov, Křižovatka, Nový Kostel, Podhradí, Poustka, Skalná, Stará Voda, Tři Sekery a Velká Hleďsebe. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje.