Ve Skalné se konalo setkání s Hejného matematikou

Čtyři setkání s Hejného matematikou ve Skalné ukončila 4. dubna kavárnička. Cílem schůzek bylo seznámení veřejnosti, a především rodičů našich žáků, s touto tolik diskutovanou metodou. Skalná matematika 2

Na začátku každého setkání jsme upozornili, že nikoho nepřesvědčujeme, jenom ukazujeme, proč nás to baví. Hlavně to baví děti. Co může být větší odměna, když na konci hodiny zazvoní a žáci nechtějí práci ukončit.

Nebylo vůbec jednoduché shrnout do čtyř hodinových setkání to nejzajímavější. Snažili jsme se ukázat krokování, pyramidy, pavučiny, autobus, ale seznámit se také se zvířátky dědy Lesoně. Práce ve čtvercové síti, kterou jsme nejprve umístili na podlahu a jednotlivé body jsme spojovali provázkem, byla také zajímavá. Překládání dřívek, oblékání a svlékání krychle. Vložit i nějakou hru, aby nám posluchači pouze neseděli na židli, bylo nutností.

Každé setkání nám účastníci anonymně hodnotili.  Nás samotné zaskočilo, jak kladný ohlas jsme sklidili. Děkujeme všem účastníkům za jejich čas, názory a postřehy. Moc si jich vážíme.  Z řad rodičů vyplynul požadavek, abychom setkání tohoto typu dělali pro rodiče budoucích prvňáčků. Což se i nám zdá jako výborný nápad a zahrneme ho do dalších plánů.

Mgr. Martina Turečková

Foto: Archiv školySkalná matematika 1