Výtěžek ze Svatojiřského koncertu pomůže potřebným

Na Svatojiřském koncertu, který uspořádala obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří, si mohli návštěvníci poslechnout skladby v podání chrámového sboru. Součástí koncertu byl také prodej CD Chrámového sboru a předmětů s logem hospice. Akce se konala v neděli 24. dubna v kostele sv. Mikuláše v Chebu.

Výtěžek ze Svatojiřského koncertu pomůže potřebným

„Při úvodním slovu faráře Petra Hrušky zazněly úryvky z knihy „Průvodce smrtelníka“, jejímž autorem je Ondřej Nezbeda, a část této knihy je věnovaná Hospici Sv. Jiří. Při závěrečném slově pak Petr Hruška symbolicky odeslal vzkazy zesnulým vložením do ohně,“ uvedla ředitelka Hospice svatého Jiří Alena Votavová. „Návštěvníci mohli své vzkazy zesnulým pojmout jako poděkování, vyjádření lítosti, vděčnosti, odpuštění, lásky a smíření,“ sdělila.

Vrchní sestra Renata Pelikánová také promluvila o své práci v hospici, o potěšení a naději, které čerpá z odezvy na poskytnuté služby. Uvedla příklad, kdy hospic obdržel dopis, ve kterém mimo jiné stálo: starali se o mého dědečka jako o vlastního.

Mobilní (domácí) hospic poskytuje služby zdravotnické, lékařské, sociální, psychologické a spirituální nevyléčitelně nemocným. V minulém roce se zvýšila poptávka po službách hospice, pro srovnání v roce 2015 měl hospic 36 klientů, v roce 2016 78 klientů. V letošním roce hospic poskytl služby 26 umírajícím.

Výtěžek ze Svatojiřského koncertu činí 5 136 Kč a bude použit na provoz služeb. Služby hospice fungují díky velké podpoře fyzických osob, především těch, kteří jsou členy Klubu přátel hospice a přispívají pravidelně stálou částkou, která může být minimálně 100 Kč. Pokud byste se také chtěli přihlásit do Klubu přátel hospice a podporovat služby hospice, můžete tak učinit na http://www.hospiccheb.cz/prihlaska-do-klubu/

„Kromě finanční podpory nám pomůže i materiální pomoc, zvláště kancelářské potřeby. S nabídkami materiální pomoci se můžete obracet na email hospic@hospiccheb.cz nebo na telefonním čísle 736 432 911. Velkou pomocí jsou pro nás také dobrovolníci, ať už ti, co se věnují pomoci v rodinách nebo na benefičních akcích,“ doplnila Alena Votavová.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2951976